Märkmeid 1979

1. jaanuar Apollo 15 astronaut 12.06.1978

2. jaanuar - Õnnistegija needjaid; tehke head, kes teid vihkavad palvetage nende pärast, kes teid solvavad.

 

6. veebruar - Veepaak

Apt 6 p. 4.s. A.Tammo - Palve on dialoog. Armee, millel pole ülemjuhatajaga sidet, on määratud hukkumisele.

10. veebruar - Toivo ja Karl, Heigo

11. veebruar - Kes on kogunud armeed santidest, vaevatuist ja koormatuist maailma võitmiseks? Selle maailma juhid loovad oma armeed tervetest, tugevatest ja noortest meestest ja sandistavad nad siis. Jeesus kutsus vaevatud ja koormatud ja tervendas nad.

16. veebruar - Araka Instituut.

Eduard: Töö tegi ahvist inimese. Töö kui inimese jumal. Jumala poolne kutse - ja inimese vastus sellele. Sissejuhatus liiga pikk.

Ärge olge silmakirjatsejad. Palve läbi enese tõstmine. Vrdl. tölner ja variser. Igapäevased asjad - Jumala armust, sest te olete ärateeninud.

N: Jeesus kõrbes, Jeesus Ketsemanis.

Karl: Kõik oli olemas. Algus ebamäärane. Sõnastus konkreetsem. Sümboolsemalt - kambrussse minek. Jumalaga otseühendus.

Toivo: Alused millele rajada - õige palve:

5 min. Mitte ennast ehitav, vaid Jumalat ehitav.

7 min.  Meie Isa palve kui mudel: Ärge palju lobisege. Palved on kinnitus.

25. veebruar - Pohla "Püha elu..." 1 Peetr

Luide: Jer Nut 3:37-39 - Ebajumalateenistus / Mitte nuriseda!

28. veebruar. Jätkuv teema Karlilt.

Pajusalu: "Jumal on meiega"

Sissejuhatus Jõuludest (?) Matteuse "Ennäe neitsi saab käima peale..." + Jesaja tsitaat. Sõnum kuningas Ahasele. Juuda rahva olukord. Mida võis see ütlus tähendada sellele kuningale?

Mina arvan vähemalt küll(-) Kas ta sai aru?

Lugu Joosepist (?) Jumal oli Joosepiga ja kõrval. Mida ta tegi läks korda.

Heitke oma rist minu peale. Jumal on meiega - meie mured on Issandaga. Sõnum: Jeesus rebib puruks selle maailma katted. Me vajame pidevat kogemust Jumalaga. See on avanenud Jeesuse elu läbi.

+ Isiklik kogemus. Ta on siin. Just nüüd on näha kelle juures on Jumal.

 

4. märts. - Koguduse üldkoosolek kell 12:30. Kohal 171 inimest.

10. märts - Araka Instituut.

Eerik: Jutluse peajaotus (+) Mrk 12:38-40

Kirjatundjate ülesanne. + Näide

Karl: Ettekande mitte jutluse mulje. Jaotusega nõus. Raskesti jälgitav.

Eduard: Piiblitunni jutlus.

Toivo: Gradatsioon - Rohkem rõhku viimasele lausele.

Herbert: Skeem oli eeskujulikult täidetud. Ümber oli liha ka vaja. Elu andmine!

Herbert: Ateismist.

27. märts - Võrru.

28. märts - Võrru

 

MÄRKMEID:

Lectio

1529 - Luther Suur ja Väikene Katekismus. 550 - 2. Speyeri Riigipäev - protestandid.

Keel ja Kirjandus Nr 2, Jaan Unt. Metsar

 

Võsu: baptistide arv

60-79 a. + 7,8000 000 võrra

70 - 88 a. + 2, 706 000 võrra

140 000 kogudust 33 730 000 liiget. 180 000 pastorit 47 miljonit. 125 mal 85% USA-s.

Nelipühilasi: 12-18 miljonit - 60 miljonit.

Sair 266 00

Nigeria 210 000

Suurbritannias 260 000 baptisti.

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia