1975 


Mitmed tulevad ja ei lahku.


6. märts
Sest Tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest,
Tema kahetseb kurja. Joel 3:13

"Sest Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks!" Joh 3:17

Issand töötab sellel maal, halastades ja armastades veel igaühte, igaüksikut. Kas ma suudan halastada ja armastada? - ... Kas ma olen Tema ustav sulane.

Mitmed tulevad ...

Kas teadmatusse peotäis elu visata
kui ei tunne, ei tea, kus Ta elab
mu rahu
mu rahutuski ometi kuuleb Teda
kas tõesti varjuna vaid
libisen väheste õite üle
kuni neid tõuseb veel.

Oh ole mulle armuline ja halastaja,
pika meelega ja rikas heldusest.
Ma otsima tulen Sind.

22. mai.
J.-le. mõtlen. Palvetes jään ta juurde.

12. juuni.
Puhkuse viimane päev. Kes õieti istutab ei kisu kunagi oma istikuid üles. Mida ma teen? Kus puudub usk, seal ei tärka usaldus ja armastus.

11. juuli.
Milline on see maa, mille pärivad tasased? - See olen ma ise. (1 Mo 3:19 Peale aadama langemist nimetas Jumal teda maaks). Kired on selle maa mult röövinud, mul pole enese üle võimu.

12. juuli.
Kui Jumala kuju ka hirmsasse põrgutulle on heidetud, sealgi pean teda armastama. Sellega hoian iseend põrgust.
Lugedes evangeeliumi, ära otsi naudingut, ära otsi vaimustust, ära otsi hiilgavaid mõtteid; otsi, et võiksid näha püha tõde veatuna!

19.juuli.
Kristuses astume Kolmainu Jumala sügavaimasse saladusse. Meie ja Jumala ja muu oleva tähendus avaneb siin imelises valguses. Igavene J.P. on siin meie ellu toonud igaviku tema kõigis dimensioonides.

Mis on meie suhe suhete suhtesse?

23. juuli.
PV on "tarkuse ja ilmutuse" Vaim. Ilmutus kui usus, lootuses ja armastuses kogetavuse piiridesse astuv on põhjustatud PV-st. Ka kogudus kui sündmus on tagatud PV kohalolekust. PV on avatud sündmuse Vaim. - Ta tagab tõotuste täitumise ja üle selle.

17. detsember.
Sa pead pingutama oma võimete piirideni just seal kus on sinu ülesanne.

Issand luba, et see oleks Sinu ülesanne! - Aga kui see on Sinu kannatus? Siiski sündigu Sinu tahtmine.