Elu

Curriculum Vitae


Nimi:               Joosep Tammo

Sünniaeg:        25. juuli 1950

Aadress:          Haraka 43 80023 Pärnu

    

HARIDUS

 • 1982-1983              Martin Lutheri nimeline Halle-Wittenbergi Ülikool, usuteaduskond SDV-s

 • 1979-1982              Buckowi Usuteaduslik Seminar Saksa DV-s

 • 1976-1979              Moskva Kaugõppe Usuteaduslik Seminar

 • 1969                       lõpetasin Pärnu IV Keskkooli

 

TÄIENDKOOLITUS

 • Korduvalt võtnud osa mitmesugustest teoloogia , eetika ja kirikutööga seotud rahvusvahelistest seminaridest.

 • 1997.a.  EV Haridusministeeriumi lähetusel Ungaris, kus toimus Ida-     Euroopa riikide haridusministeeriumide ja kirikute esindajate seminar-nõupidamine usu- ja eetika õpetust puudutavates küsimustes.  

 • 1997.a. Võtsin osa EV Haridusministeeriumi töögrupi tööst: “Teaduse ja religiooni käsitlemisest Eesti koolides”. Esitasin töögrupile omapoolsed teesid.

 • 1997.a.  Läbisin rahvusvahelise kristliku haridusorganisatsiooni “Commission” pedagoogilise täiendusseminari “The 7 Laws of the Learner”. 

TÖÖKOGEMUS

 •  2004 -2005      Lugesin Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari Oleviste   Piiblikoolis Vana Testamendi sissejuhatust.

 • 2004 - 2008     EEKB Liidu president

 • 2004                Lugesin Akadeemia Nord’i Pärnu Kolledžis eetika kursust.

 • 2001-2002       Lugesin Tallinna Kunstiakadeemia Pärnu kolledžis Academia Grata religioonilugu.

 • 1999-2001        Lugesin Academia Non Gratas religioonilugu.

 • 1999.a.             Lugesin Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis Ärieetika kursust.

 • 1993-2000       Lugesin Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris religioonilugu, konfessiooniligu ja dogmaatikat.

 • Alates 1989     Annan Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis 10.-12. klassini religioonilugu, eetikat ja filosoofia ajalugu.

 • Alates 1993     Annan Pärnu Raeküla Gümnaasiumis 10.-12. klassini religioonilugu, majanduseetikat ja filosoofia ajalugu.

 • Aalates 1995   EV Haridusministeeriumi juures töötava usuõpetuse ainekomisjoni esimees ja 2001.a. komisjoni liige ning haridusnõunik EKN-s.

 • Alates 1995 - 2013    Eesti Kirikute Nõukogu asepresident.

 • 1993-1997        EEKB Liidu president

 • Aalates 1989   Pärnu Immaanueli Koguduse pastor

  27. mail 1985 saan pastori ordinatsiooni ja töötan Immaanueli Koguduse pastori abina.

 • 1984-1988        EEKB Liidu vanempresbüteri asetäitja.

  1976 a. kevadest alates olen Pärnu Immaanueli Koguduse juhatuse liige ja diakon.

  1974 - 1979     Katlakütja Pärnu Rannahoones.

  1972 - 1974     Katlakütja Pärnu Linakombinaadis.

  1972               Juunist oktoobrini Pärnu Linna tuletõrjedepoos tuletõrjujana.

  1970 - 1972    Teenisin Nõukogude armees.

  1970                Veebruarist maini Pärnu Linna Tuletõrjes tuletõrjujana.

  1969                Juunist augustini töötasin Pärnu Linna Tuletõrjedepoos tuletõrjujana.

  1967                Juunist augustini abitööline Pärnu  Piimakombinaadis

  1966                Juunist augustini  abitööline  Pärnu Piimakombinaadis 

 

KEELTEOSKUS:

                        Saksa keel – väga hea

                        Vene keel -  hea

                        Inglise keel - rahuldav


PUBLITSEERITUD

 Raamatud:

 • ·         Kesköö on päeva algus, EKBL 1998 a. 162 lk

 • ·         Piibli õpetus, EKBL Tallinn 1998 a. 69 lk

 • ·         Aabraham, EKBL Tartu 1999 a. 108 lk

 • ·         Päeva eriline sära, Logos, Tallinn 2000 a. 335 lk

Artiklite kogumik:

          

 Ajakiri: “Teekäija”:

 • ·         Hingehoid postkommunistlikus ühiskonnas,    Nr 2, 1992

 • ·         Mida arvata antroposoofiast, Nr 11, 1994

 • ·         Piibel ja abort, Nr 4, 1995

 Ajakiri: “Haridus”:

·         Usuõpetuse põhjendustest ja kontseptsioonidest üldhariduskoolis, Nr 2, 1993

 PSHG Almanahh “Sütevakk”:

 • Tarkusearmastus,  Nr 1, 1993

 • Antropoloogilisi perspektiive eetilises kasvatuses / Ettekanne Akadeemilise Pedagoogilise Seltsi konverentsil Tartu Ülikooli aulas 1996.a. NB! Ettekanne avaldatud ka APS’I aastaraamatus / , 1997

 • Oma nägu otsiv kultuur ehk tähendamissõna kadunud isast, 1998

 • Uni-versumi lõpp ja inimese täiskasvanuks saamine., 2001

 • Kokkupuuted tõelisusega - narratiiv ja logos, mimesis ja ohver. 2002

 • Inimpõlgusest ja tuleviku humanismist. 2009

Retsensioonid:

EV Haridusministeeriumi usuõpetuse ainenõukogu hinnang Toomas Jürgensteini “Piibliõpikule” (Tallinn, “Koolibri” 1997) ja kirjastus “Koolibri” tellimusel retsensiooni T.Jürgensteini õpikule “Kiriku ajalugu ja tänapäev.”  ( Tallinn, “Koolibri” 1999).


Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia