Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli in terrae.

13. märts 1973.
Milline on Jumala suurus ja pühadus, milline üle mõistuse käiv. Tradidit mundum disputationibus corum. Kuid lunastatutele andis ta maailma mõista. Miserere mei, Deus.

16. märts
Vastasin Jõesaar Siimu kirjale. Ta kirjutab: " Olen 12 a. usklik. Ka tänaseks on olemas usk "Elu Valgusse". Ka tänaseks on olemas. Mida see tähendab? Kas tõesti vaid olukorra registreerimist või juba ka sisemist kahtlust. Olen 7 aastat usklik, mõni päev jääb puudu. Kuid ei suuda kujutleda, kuidas ütleksin: "Jah on olemas, jah täna on veel olemas." - Mis asi? Ta ise vastab: "Olen olnud märg puu lõkkes, andes rohkem suitsu kui tuld." Kuidas niisugust aidata. Kirjutasin "pühadusest", sellest kindlast armuseisusest, mida see nimetus "püha" meile annab.

4. aprill
Teine kiri Siimult. Jälle halamine: "Ei tea kuidas olla, õigemini ei suuda olla nii nagu vaja ja nagu peaks õige olema. Teiseks on tulevikuväljavaated kesised, seda just  sellespärast, et ma ei suuda ennast juhtida päriselt heale teele, abi nagu ei saa paluda, on selline tunne, et ma pean oma sisemust veenma ja sundima nõustuma täielikult mingi plaaniga, mille alusel oleks võimalik tõeliselt elada, siis aga paluda abi, et suudaks olla nii nagu vaja." Kahju, et inimesele mõned asjad kusagil juba üsna varakult sassi aetud.

Siin toas vaid mälestuste sära kumab
see hirmuteesklus
jahmatuse pila
härrasmeeste härdus
jõhkardite jõhkrus
Aga Sina,
Sina iseennast ainult tundsid
oma värisevaid käsi ja silmi.
Iseenese silmi ja käsi.
Sina ei teadnud
vaid mäletasid mälestuste kuma,
iseennast teadsid mälestuste kumas.

21.04.73
Vaikne laupäev.

Niipalju päikest sanades!
Niipalju tuult juustes! (Lembituga kõnnin üle Reiu luhtade.)
Vabaneda talvest nukkertõsisest, aga elu on ju sama.

Üldiselt näib seaduspärasusena, iseenesestmõistetavana, et ühiskonna varajasil diferensatsiooni astmeil oli religioon kogu ühiskonna mastaabis organisatsiooniliseks aluseks. Paljudel puhkudel langes ühte riigiga. Läänes oli religioon riigist lahutatud, kuid laiendas oma võimu siiski ühiskonnale ja ei sõltunud sellest. See mudel rikuti oluliselt esimesena USA-s, kus religioon muutus "era" asjaks. Seepärast on seal organiseeritud religioon institutsionaalsel aga mitte sotsiaalsel tasemel.

poliitika ja riik - sotsiaalne tase
direktorite t, - institutsionaalne tase
insener tehniline bürokraatia - mänedzerlik tase
tootmine - tehnliline tase

Küsimus pole ainult juhtimises, vaid ka juhtimistaseme kvalitatiivses erinevuses, kuivõrd neil on tegemist erinevate kategooriatega tootmises ja tarbimises.
Ka religiooni juures tuleb otsida süsteemisiseste kategooriate erinevust muudest juhtimiskategooriatest. Samuti on oluline vaadelda tootmisprotsessi (kategooriate) iseärasusi, samuti nagu nende kategooriate tarbimisegi iseärasusi.
Selles osas tuleb ka vahet teha sotsiaalsete ja institutsionaalsete vormide vahel.

Paradigma (näidis, näide)
Millised on need dünaamilised protessid, mille abil säilitatakse funktsionaalne sotsiaalne süsteem (kogudus).

Näide majandusest:
Kui perekond müüb oma tööjõudu firmale, siis ei tähenda see seda, et ta peaks ostma suurema osa vajalikust sellelt firmalt. Siin on suhted vahendatud rahaga.

Perekonna seisukohalt:
1. Töö raha eest
2. Raha kaupade eest

Firma seisukohalt:
1. Sissetulekud (rahades) kaupade müügist.
2. Raha maksmine töö teenete eest.

Raha on siin selleks, mis vahendab üleminekuid.
Süsteem, milles need üleminekud toimuvad on balanseeriv. Siin on tähtis tasakaal sissetulekute ja kulutuste vahel
Kas kogudus on balanseeriv süsteem?

Samasugune kahepoolne vahetus toimub ka presidendivalimistel.
Poliitiline partei - valija
Nagu majanduseski ei tarbi valija otseselt ühe või teise kandidaadi "otsuseid". - Ka siin on olemas poliitiline "tööjaotus". Otsused on siin ekvavalent vahetuses.
Poliitika juures tuleb kõnelda võimust.
"Toetuse turul" - muutub see "liidri" vormiks. Siin peituvad ekvivalentsed sidemed - valijate liidri kujutluses.
Makstakse ühiskondliku "nõustumisega".

Poliitiline deflatsioon:
1. Analoogiliselt "üle tootmisele" - ühiskond ei ilmuta küllaldast "nõustumist" edasistele poliitilistele tegutsemistele sõltuvalt juba olemasolevaist "otsuste" tulemustest.
2. "Puudujääk" - partei juhtkond ületab oma kohustusi, potensiaalse toetuse suhtes (see, kui väideldakse "sellist toetust", mida ei saa anda.)

Pardigma - formaalse hariduse protsessid.
Süsteemiks on siin eraldi "kooli klass".
Vahetusekvivalendiks on siin - "hinded" ., valmidus õppida. Need tsirkuleerivad.

Deflatsioon: Kui liialt paljud saavad tasustatud ja ei hakka pingutama järgnevaiks õpinguiks.
Infaltsioon: Kui õpetaja tasub õpilastele liialt tagasihoidlikult võrreldes nende tegelike tegudega. Või kui õpilased on liialt püüdlikud ja ei arvesta sellega, mis on õpetajal tõeliselt tasuda.

Siin on olemas "tööjaotuse ekvivalent".

Põhiline tingimus: - tasakaal - nõudmised muutusteks süsteemis - vastupanu igasugusele sellisele muutusele.

Kuid pühiline on siin see, et liikumine toimub pidevalt selles suunas, mida täielikult ei tasakaalusta mingi teistsugune liikumine.
Noortetöö ja koguduse õige vahekord on just sellise tasakaalu aluseks. Üheltpoolt püüd noortepärastuda, minna ajaga kaasa - teiseltpoolt huvi säilitada olemasolevat.

Mida differentseeritum on sotsiaalne struktuur, seda suurem on nõudmine inimeste järgi, kes seisavad struktuurse organisatsiooni kõrgematel astemetel - see eeldab jällegi haridustaseme tõusu.

- Sama toimub kogudustes. Algkogudusest maailmareligiooniks. Kui selline protsess on ka meil toimumas, siis tähendab see tõsist arengut, millega kaasneb vajaduste suurenemine.

Küllalt selge klassistruktuur - viitab ühiskonna stabiilsusele. Kui aga tekib lõhe vanemate ja laste (seisuse ) vahele - võib oodata tõsiseid kõikumisi.

Sotsialiseerumisprotsessis - toimub orientatsioon:
1. - kes orienteerub kooli haridusele, kes "formaalsele haridusele"
2. - kes orienteerub võrdsete grupile.
3. - liidri kohale.
4.-  populaarsusele.
Püüdlused ühinemiseks kasvavad, mida üldisem on teema.

Kuidas saavutada efektiivselt funktsioneerivat organisatsiooni?
Ei piisa resultatiivsete inimeste kuhjamisest. Mitte vähem tähtis on nende vahelise suhtlemise efektiivsuse aste, sisemiste konfliktide puudumine. 

Familiaarne juht - see on pealispinnaline juht. Aga ilma juhita süsteemis valitseb madal moraal.

Kõike seda võiks nimetada "lähte vaatluseks".
Edasine areng:
1. soovitav klassifikatsioon - illustreerivad näited.
2. Konseptuaalne analüüs - tuntakse rida näitajaid mille abil võib oletada millistes suhetes see objekt asub ja millisesse klassifikatsiooni mahuks "näitajate universum".
3. Tuletatakse alagrupid - need saavad empiirilise uurimise aluseks.
4. Luuakse indeks.

William Tug - "Perekonna sotsioloogia"
Teooriast.
Põhjused mis takistavad teoreetiliselt arengut.
1. Ebaõige probleemi asetus.
2. Mitteküllaldane empiiriline materjal.

Risk - me ei tea, millal on saavutatud empiirilise materjali alammäär.

Teooria arengu 3 vormi:
I Teooriate hulgast valitakse spetsiifiline teooria, mis võiks antud probleemis olla kasutatav.
II. Üldise teooria areng. - Spetsiifiliselt üldisele.
III. Mingi ala pisielemendi vaatlemine - hüpoteetiliselt kui kinnist süsteemi, teatud eranditega.
- kuidas määrata  sõltujate (muutujate) hulka?
- Kas see alasüsteem on vale, kui ei suuda seletada kõiki saadud järeldusi.

22.04.73.
I.Ülestõusmispüha

Valged sõnad nagu liblikad
esimesed liblikad, kevadisel surnuaial.
Valged sõnad,
unustusest ja valust.
(Mis oled Sa parem Teebast?)
Valged sõnad
on huultel juba vaklade sööduil
juba vaklade sööduil
langenud mullaks
huumus-mustaks mullaks
künnimustaks kevadeks.
Valged sõnad nagu liblikad
esimesed liblikad
esimesed palved
Esimesed palved seemnemustaks mullaks
seemnemustaks kevadeks.
Valged palved (nagu kajakad kündja taga)
valged palved nagu liblikad
ülestõusnud, ülestõusnud
ülestõusnud huultel on sõnad
üks Sõna, Tema ise
nagu valge liblikas ruumis
selles mullases seemnemustas
selles liblikavalges palves.
Temas eneses
see üks sõna
see üks palve
valge palve
vaklade sööduil huultel
juba sööduil juba mullaks sööduil
juba vagladki mullaks end söönud
aga valge sõna
Temas eneses
üks sõna,
ikka liblikana läbi mullaruumi
läbi elava seemneruumi
läbi usustusteruumi
läbi valuruumi.
Tema ise see
valge liblikas kevadisel surnuaial
punaste hauapüramiidide vahel
plekkpärgade vahel
ristilt ristile ülestõusmises
Valge Sõna
lihakssaanud ülestõusmises.

Cloria patria et filio, et spiritui sancti.

26.04.73

Issand, Sina murdsid iseenda ja leiva
õnnistades neid, kes Sind needsid
iseenda ja leiva murdsid
ja õnnistasid neid, kes Sind kiusasid.
Mu silmad näevad seda igapäev hommikust õhtuni.
Mu kõrvad kuulevad Su häält
aga Mina ei suuda, Minu usk on nõrk.
Minu palve ei kostu enesest kaugemale,
ainult ununeb selle maailma häältes.
Ununeb, sest mu lootus on lõppemas.
Nii olen ma Sind kiusamas,
nii nedjate sarnaseks saanud.
Aga Sina murrad iseenda,
et ainult Sinus oleks mu õnnistus.

28.04.73
(Pulmadeks)

Naeratuste silmad
on kevadlilledest kuiv maa
nii et üksindus lõppeb,
sest alul oli ainult Tema,
kes lõi taevad ja maa
ning inimese meheks ja naiseks
ja nüüd on neid kaks
armastuses ja armastuse läbi.
Mehe ja naise silmad Tema tahtes,
et armastada Teda kõiges
mida Ta meile annab
armastada Teda teineteise eksimuste andestamises,
armastada Teda ühistes rõõmudes,
armastada Teda,
kes meheks ja naiseks inimese lõi,
et Tema kindlustaks
et Tema pühitseks
et Tema hoiaks
pere naeratavad silmad
üksindusnukrate päevade lõpuks,
et kohtuks me Jumala tahtes.

Jumal, tean, et ei ole midagi nii kallihinnalist kui sõprus ega midagi nii rikkakstegevat kui armastus.

Kui palju kannatust ülemaist ja alamaist
Inimesepojale, inimesele iga päev.
Liiga palju, Issand, liiga palju,
et mu hing kalgistub
naervad silmad valutuhaks hõõguvad.
Sinu Sõna ütleb:
"Kui keegi teie seas kurja kannatab, see palugu"
Issand, õpeta mind kannatustes paluma,
sellest karikast jooma ja paluma vastuseni.

Kui vähe on tõeliselt võimalik võimaluste tõelises rohkuses ja kui palju on tõeliselt võimalik, võimaluste tõelises vähesuses? Issand ainult teab vastust. Tema, kes lõi võimaluste võimaliku maailma inimestesse.

20. mai 1973

Issand Sina alandad
Sina tõstad üles.
Sündigu Sinu tahtmine
Halasta (mu peale) oma evangeeliumi kuulutuse pärast.

Haapsalu - kui palju noori ja hea atmosfäär - milline tänu põhjus?
Hommikul ärkan sini-sinisest taevast mu akna kohal. Kõik on imeliselt selge ja täis rahu: See oled Sina, Issand.

Lepad kevadised üle Ungru jõe, üle ristimishaua, esimese ristimishaua minu maal.

29. mai. Teisipäev
Pühapäeval olin Massus aastapäeval - täpselt aasta tagasi samuti. Pärast sõitsime Võsu ja kahe tüdrukuga Rannamõisa ja siis Tallinna. Olen jälle kodus ja lähen öösel tööle.

Issand, Sina näed, mis on tähtis, mis mitte, et ma ei vihastuks ja ei muretseks asjade üle, mis seda ei vääri. Õpeta mind naerma, et ei võtaks end liiga tõsiselt. Anna vastutustunnet tegutseda kõikide heaks ja Sinule.
Anna meeleerksust tunnetada, et ei solvaks ega teeks valu, ei purustaks teiste tundeid.
Anna mulle tähelepanu näha, kui keegi on masendatud, nukker, kurvameelne, õnnetu. Aita mind ruttu märgata, kui keegi on üksik või pelglik või eemale jäänud.ail. 
issand anna inimesi näha nagu Sina neid näed. Õnnista neid, kellel ei ole, keda armastada ja keda keegi ei armasta.
Vabasta mind kõigest, mis takistab palumast nagu peab. Vabasta süda karmusest ja kibedusest.
Ei mäleta, mida olen teinud, ei sedagi mida tegemata jätnud.

26. juuni. Teisipäev.
Juba kaks päeva pole midagi lugenud. Jalutame õhtuti tänaval. Istume "Romantikas". Ihu vajab puhkust, et taas tõusta vaimsele tööle. Igapäevane tööväsimus tapab väiksemagi konsentratsioonivõime. Ometi tuleb tegutseda, taas - tegutseda.

Sellel pikal üksikul rannal
suvitajate pinkidel
istume
enese poole
selle mere poole
kus tulevad lennukid
kahekaupa nagu kajakapaarid
suured külmad linnud.
Oleme ükskõiksed
ainult tüdrukuid läheb mööda
läheb mööda
läheb mööda
läheb mööda
nagu alati eneses
juhused avali seljal
kuivad ja pehmed
meie pinkidest mööda
pinkidest üle lennukeid sööstab
kahekaupa sellel üksikul rannal.

30. juuni

Õliseks veed jooksevad läbi mu linna jõgede
õliseks nagu me ise
üksteise vastu elutult voolame
ikka uued ja uued täpid
kusagilt põhjast lartsatavad
valguvad laiali
elutule veele
eluveele

17. juuli
Jälle on vihma ja jahedust. Tööpäevade pikkuselt rahulikult vaadata aedade küpsemist ja vaadata iseenese suremise rahu päeval mil jälle vabaks lastakse linnud mu peas. Herned kuivavad ja kaotavad maitse, maasikategi aeg on läbi. Juba esimesi vaarikaid matiselt punaseid võib sulatada suus.

25. juuli
Kes teab millal pikk öö valgub maha nagu kummuli anum?

14. oktoober
Ükski keel pole suutnud veel leiutada kohast sõna väljendamaks mis on elu.
Johannes: Kristus oli elu.
Kristus: Mina olen elu - mina olen viinapuu
- igasugune elu on ainulaadne
Jeesuse elu on ainulaadne
"Minu sõna on vaim ja elu" Joh 6,63
(Mitte inimlikult ülesõhutatud vaid jumalikult meelestatud oli apostlite a esimese koguduse elu.)
Jeesus: Joh 10:11 "Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti."
- see on rohkem romantiline elevus
. rohkem kui goethelik antiikajast elustumine.
1 Joh 3:14 "Meie teame, et me oleme tulnud surmast elusse, sest me armastame vendi."

Elu Kristuses: - Kõige suuremad vastuolud moodustavad Temas täieliku ühtsuse.
Pikk meel - energia nagu tuldpurskaval mäel
hea - teraskõva salalikkuse vastu
Kus puudub elu, seal on vastuolud nürinenud.

(surm) - UT ei räägi surmast ainult seal, kus lahutus elust on avalikult toimunud, vaid ka seal, kus ta on alles salajas alanud.

Ef 2:5 - "Meie olime surnud eraldumises."
            "kuigi olime surnud üleastumistes."
- Inimene on tundetu ja osavõtmatu nagu laip.
Loodu suudab veel panna ta vere kohama, kuid mõte Loojast jätab ta külmaks.

26. oktoober
Ei ole jõudu kirjutada, liig rasked sõnad juhuslikud.
Liiga palju mõtteid, liiga palju lähedasi inimesi vaevab hinge.

27. oktoober.
Koote loore oma isandaile, kes teid rõõmuga valitsevad, istuvad troonidel sinistel nagu taevas.
Koote loore iseendast, oma ihust, imepeeneid, kuulsaid ja kalleid. 
Koote loore enese surmaks, enese hukatuseks iga päev oma isandate kambreisse.

4. november.
Satz Andres pöördus.

5. november.
Eile päeval otsustasid Heidi ja Tiina Tärgi juures Kristuse vastu kasuks.

9. november.

Päevi nõrgub, nukrust nõrgub.
Üksindust kogume pihkudele.
Talv ootab lund nurmedele.
Kellel on oodata?
Aga elama peab
- elada tahan
Temas.
Las sajab valgeid palveid
õnnistust ja rahu sajab
läbi mööduvate päevade
mööduvate ootuste nukrate.

Issand, anna jõudu olla nukker, kui kõik naeravad.
anna jõudu olla õnnelik, kui kõik nutavad.
Sa oled ju hea
ilmutad igas ootatavas päevas end
saadad mu teele oma häid saadikuid
kutsud ja hüüad.
Sa oled ju hea.
Issand, iga päev sellisena Sind tunda tahaks.

23. november
Jumal: Mina olen kes ma olen.
Inimene: Mina olen kes ma olen.
See ongi jumalanäolisus.
Selle suhtes, millele me iganes jälile saame, oleme me siis ka peremehed. Umal ei lase enese üle peremehetseda ja ei taha, et ka teised meie üle peremehetsevad.

Jumal: Sa oled seda, mida Sa endast usud. (Mida hüüad, seda ka vastu kajab.)
Ainult see saab valida, kelle üle ei peremehetseta. "Kes minusse usub, see peab elama, ehk ta küll sureb."

Creatio ex nihilo - loomine ei millestki See on Jumala meetod.

Kust tuleb inimese mõistatus?
Me ei ole seda mitte, mis me olema peaksime.
Ma loobun eetikast ja küsin teadlasena. Ja mind tabab seesama. Olles ka kõik teada saanud. Ja öelnud siis, mis me olema peaksime, ei ole ma enam see, mis ma olema peaksin. 
- Ainult inimesel on vabadus olla teistsugune ning teisiti kui ta olema peaks.

Aga mis loomisloos seisab, pole enam õige: "Jumal lõi inimese oma näo järele."
"Nad ei ole enam, kes nad on."
vaid gaasimaskides ja teraskiivrites
pophilpudes ja popsoenguis
popmõtteis ja popusus.
Selline võiksin ju minagi olla.
Kas see on kuradi nägu?
Kust otsida siis Jumala nägu?

Pilaatus: Ennäe inimest!
See on Jeesus.
"Minu toit on, et ma teen Jumala tahtmist ja viin lõpule oma töö."

27. november

Kas Sinagi sured valge lume alla
koheva lume alla
ja punaseks veretilgaks mu südamest
punasest südamest
mingi õis sellest elust.
Su uuele lumivalgele rüüle ma panen
võib-olla veel
veel kui aega on, kui aega antakse
mingi oksa sellest murtud elust.
Aga mälestused kinni tuiskavad
uutest valudest, uutest piinadest
enne puhkamist, enne kui tulen su juurde
ootama Tema päeva.
Luba, et oled siis minuga,
puudutad mu jahtunud nägu.

30. november
A.M.Bõtškov, Hamburgi televisioonis (73.a. juunil)

Küsimus: Mida te peate oma isikliku kogemuse alusel kõige tähtsamaks kaasaegses kristluses?
Vastus: Mõtestada ja jagada Kristuse õpetust kaasaegsele maailmale.
Osata järgida Kristust kõigis elu sfäärides.
Viia lepituse sõnumit perekondadesse, ühsikonda ja rahvaste vahele.

26. detsember. 00.39
Ef 1:15-16 - Heidi jõulukaardi taga.
(Andkem siis üksteist vabaks Kristusele. D.Bonhoeffer.)

Vahel terveks korraga saab hing kui Issandat taas näen. Vahel võib ka Sõnast saada toidetud.