Märkmeid 1964 a.

Elus tarvitame me küll idealismi, tõelusest kõrgemale tõusmist, usku kõrgemasse ilma säälpool tõelust, mida me meelte ja mõistuse abil tajume, kuid ainult see võib julgeda üles tõusta sesse kõrgemasse ilma, kes maise tõeluse läbistab halastamatu isetu tõearmastusega, arvesse võttes kõiki ta tõsiasju omas eluvaatluses ja elujuhtimises.
Fr. Foester, Elujuht Tartu 1924 lk 68

4.12.1964
Ta sammus mu kõrval. Mina astusin, Tema astus. Mina, Tema, Mina, Tema. Jõudsime väravani. "Headaega!" ütles ta. "Nägemiseni." laususin mina. Ja läksime. Tema koju, mina teadmatusse. Ma teadsin mis ma mõtlesin. Ta teadis, mis Ta mõtles. Üksteist me aga ei tundnud, mõistnud, sest Tema oli see ja mina see.

8.12.1964
Mu kõrvus kõlavad sõnad, hüüded ja mõtted. Päästate teie mind nendest? Ei sest te olete inimesed?

11.12.1964
Tuul silita, paita orvu palgeid. Päike muuda nad krobelisteks, et nad suudaksid vastu võtta lööke. Kased kummarduge talle, sest teda raiutakse või ta langeb kunagi just nii nagu teie. Ja inimene vaikib.

12.12. 1964
Ta vaatas kõrvale justnagu poleks tahtnud seda sammu astuda. Kuid ta tegi seda siiski tundes midagi, mida ma ei suuda otsustada. "Ütle seda mulle", küsiksin ma Temalt, kuid senini ta vaikib.

Me sammusime pikka teed. Eesmärk oli kauge ja lootus ka väike, kuid järsku tundsin enda kõrval kedagi seisatavat, see polnud mu kaaslane, see oli surm ja ta naeratas mu kõrval.

Mina olen inimene! Kes oled sina kui sa ei taha surra. Kui ei taheta surra siis armastatagu teda juba elades, sest kes sureb elades, ei sure enam surres.

Mis on inimene? - Surija!, vastasin ma. Miks nii? küsis ta. Sellepärast, et ta seda ei mõista, mõtlesin ja jätsin vastamatta.

"Tead sa mu saladust", ütles ta vapustatult. "Ei!" vastasin. "Elan!", sosistas ta tasa, tasa.

Sa oled määratud surmale ja armastusele, sest kui ei oleks surma poleks armastust.

Kas inimene võib uskuda kedagi? Inimene, inimene, inimene - usu mind.

Missugused on inimkonna arengu suunad 21. sajandil. Missugune peaks olema tuleviku inimene?

24.12.64
Tähistaevane jõuluöö, vaikselt kõlavad kellad. Tasa... Tasa... Lumistel väljadel peegeldub kuu. Kogu maailm on haaratud Jumala Sõnast. Ta on rahu ise, kõneleb Piibel sellest, kes väeti lapsukesena tärkas siin rahutu hiiglasena vähkrevas maailmas. Rahu! Kogu inimkonnale omab see sõna ääretu tähenduse. sajandeid, aastatuhandeid oodati rahu, kuid nüüd kui see oli tulnud suleti silmad. Kuidas võib, maailm, su süda vaikida, kui väikseimgi osake tõrgub jälle ja jälle vastuvõtmast rahu vürsti Jeesust Kristust. maailm vaata täna, täna mil veel kellad helisevad ning kirikuis kõlab hüüdja hääl, vaata üles ja astu vastu Kristusele, et haarata ta käest. Aga nii, et seda omaks sina, mina ja kõik, ka see, kes püherdab akna all poris või lõnksutab jäsemeid tantsusaalis.

Märkmeid:


H.Espenberg'i tsitaat "Tehnika ja Tootmisest" : "On arusaadav, et neljamõõtmelise ruumi mõiste tundub meile võõrana, sest me ei suuda ette kujutada nelja üksteisega ristuvat sihti. Kuid samavõrra üleloomulikuna tunduks kolmemõõtmeline ruum kahemõõtmelise ruumi kujuteldavale elanikule: kahemõõtmelise ruumi elanik tunneks ainult kahte mõõdet; tema teadvuses eksisteeriksid küll mõisted "edasi-tagasi", "vasakule- paremale", kuid ta ei suudaks endale ette kujutada sõnade "üles" ja "alla" tähendust. Ta tunneks küll kolmnurka, ruutu, ringi, kuid arusaamatuks jääksid talle sellised mõisted nagu "kera", "koonus" või "kuup". Nii nagu kahemõõtmelise ruumi elanikul puudub võime luua endale näitlikku ettekujutust kolmemõõtmelisest ruumist, nii puudub meil sama võime seoses neljamõõtmelise ruumiga."(1963 Nr 12 lk 31-32)

Kommentaar 2009 : Paistab, et sellised ruumilis- ajalised mõtisklused andsid vastpöördunud kristlasele ruumi, kuhu Jumal ja kogu vaimne maailm sai paigutuda.

  • Parem kristallina murduda kui kruusakivina veereda vankriratta all.
  • Mida sa kord oled seda ole täiesti.
  • kuni hingan loodan.
  • Alaline võnkumine on andestatav ainult kellapendlile.
  • "Miski pole igavene", ütles müürsepp, kui äsjavalminud maja ümber kukkus.
Järgneb suur hulk tsitaate A.S.Exupery'lt. - Paistab, et algas pööre füüsikalisest maailmapildist humanitaarsema suunas.
Olen kirjutanud luuletusi erinevatelt autoritelt:

Juhan Liiv, Kui tume veel kauaks ka sinu maa

Küsimine. Soomesugu peaks surema Venemaa vägevuse pärast...

Ma lille sideme võtaks -

Läänemere lained. Sa magad, sa magad, sa magad, sa magad mehike.

Kahekõne. "Küll suur on minu isamaa ja suur on minu rahvas:"

Ta lendab mesipuu poole..

Sa oled kui salanaine, mu kallis kodumaa; ja seda küll avalikult ei tohi ütelda.

Gustav Suits, Asjad käisid uperkuuti...

Bertolt Brecht, Laul võõbast.Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia