Märkmeid 1978

4. jaanuar - Rein Uuemõis - ärkamine.

 

8. jaanuar - Jeesuse ja Tema jüngrite tee - järgimine. Me vajame eesminejaid.

Vello Salo "Vabaduses". Marxi psühhoanalüüs.

 

9. jaanuar - Jaak - Ei katoliiklusele

? Kas minna konsistooriumi õppima? Puudub kindlus.

 

11. jaanuar - Tallinnas Liidia juures.

 

12. jaanuar - Moskva...

 

14. jaanuar

Homileetika 4

Dogmaatika 4

Eksegeetika 4

Ajalugu 4

Biblioloogia 4

 

15. jaanuar - J-Kivi lint. Marxi psühhoanalüüs. Vello Salo

 

16, jaanuar

Harriga Kilingi Nõmmes.

 

20. jaanuar - Toivo. Langemised Olevistes.

22. jaanuar Langemised Olevistes.

23. jaanuar - Andres ja Marje Araka 43 - Salo - Salum

Heigo - Derec Prints "Maa sool"

 

26. jaanuar - Aime sõidab Tartu. Mina Haapsalu. - Jüri Nõlvak.

28. jaanuar - Ingmari juures.

 

3. veebruar - Nõukogu tund.

6. veebruar - Noored Araka 43

9. veebruar - Haari ja Heigo Leingradi

12. veebruar Kõne Mtt 6:24-31 (üks inim.)

20. veebruar - Golobuhhov, Tsenoutskaja Valentina.

24. veebruar - Algus, Põldroos, Kurg.

25. veebruar- Toivo, Eduard, Eddy. Eerik - Vaimse töö metoodika. Noored Suure-jaanis.

 

3. märts - Priketti tellima.

4. märts - Seminar. Naiskoori aastapäev.

5. märts - Kõne. keernik, Põldroos, Merilaine.

9. märts - Vendade tund Kure juures.

10. märts - Tapal - Liidia juures.

11. märts - Pulmad: Anne ja Heldur. Arder pulma peremees. Laulatus. Koosvoobimine.

12. märts - Aastapäev 25 Oleviste, Märjamaal. Vestlus - Oikumeenia.

18. märts - Teekel - Mtt 11:27-29

20. märts - Jüri Nõlvakule marsuudile vastu. Murd Herbert. - S-Jaani.

23. märts Suur-Neljapäev

 

MÄRKMEID:

ISSAND, MIS ME PEAME TEGEMA? MIS ME PEAME TEGEMA?

Luterlastele: Agendad. 8 koopiat on teel (Palveraamatud?) Noored.

III Lauluraamatud: Odavam oleks tulevikus kasutada ekraanile projekteeritud sõnu.

IV Raadiosaated: - Vajame tunnistusi, jutlusi, laule, lugusi.

V. Konkordanss. Töö peab suurem tehtud olema, kui ...

VII Kassetid: Oleme olnud liiga aeglased. Eestis peab olema kiirkopeerija. Oleme saatnud tühje kassette.

VIII Eesti külastamine - mitte 2 korda, vaid 10 korda rohkem.

IX Kirjavahetus. - Meil on informatsiooni puudus Eesti olukorrast.

X. Materjal evangelisatsiooni töö jaoks. Autod, mikrofone, trükimasinad, kopeerpaberit, õhukest paberit. Raamatukogu - konsistooriumile. - "National Geographik"

 

Tegevus:

Mõned on alustatud.

1. Piiblikool . 1977 on toodud. Väikseid Piibleid enam pole. Kui vaja uus trükk. 25 tuhat kõige väiksem arv.

1977 aprillis Vancouveris kogunemine. 1969 aasta tõlge (Konsistoorium)

1974 on valmis saanud.

Oleks ka konkordanss ja alglehtedel lühikesed juhised.

 

2. Kirjandus

Ajakirjad (100-200) Valgus ja Kesköö hüüd on saadetud iga kuu Eestisse.

Traktaadid:  astmestatud traktaat -mõned on trükitud.

Keskkoolile 3000 - "Meie esiisa"

lastele 10 000

15 0000 - See oli sinu elu

15 000 - Rahu Jumalaga

Päästmise tee -

Korespondents kursus

Palun tõlkige kiiresti need traktaadid, mis teile sobivad.

Kirjutage ise traktaadid.

Raamatud:

Watchmann Nee "Normaalne usuelu"

- iga aasta 3-4 raamatu tõlget saaks välja antud.

"Usuelu algastmed" - Kaadri treenimise raamat.

Lastele "Jeesuse elulugu piltides" 5000 eks 134 lk, 59 illustratsiooni. Saatke tõlge.

Suveks 1978 saata juba näha.

Püüame tõlkida neid raamatuid, mis kõigile kirikutele sobivad.

- #Konkordans" - 300 lk

"Piibli Sõnaraamat" 300-4000 lk

Piibli kommentaar - 6000-700 lk

 

sept, 1977 - Kui üks saab pääsetud siis 99 veel selle läbi.

 

Töö põhimõtted ja tegevus, mille alusel me võime koos töötada.

1) Suur ülesanne - Kui vastane keelab meie ei saa alla anda... Evangeliseerimise õigust ei saa kunagi käest anda. Me peame evangeliseerima igal võimalusel.

2) Meil on rohkem usku vaja, et koostööd teha. Meil on vaja ka julgust.

3) 1978 aastal rohkem. Jumala töö noorte hulgas läheb suuremaks.

4) Raskemad tagajärjed tulevad pärast 1980 aastat. Me peame välja astuma.

5) Me peame rääkima eesti töö vajadustest ka teiste rahvaste juures. Et valgustada Eesti olukorda on vaja rohkem informatsiooni.

6) Jumala PV juhtimist. (Tuul puhub kuhu tema tahab). Uus rõõm.Kui rõhumine on üldine siis peab väljendama rõõm.

7) Üksteise vastuvõtmine. Võtke üksteist vastu nagu Kristus teid on vastu võtnud - Jumala ausse. Osadus kõigiga, sest meil on Kristus.

8. Ekspansioon, laiendamine. Jumal tahab, et Eestis saavad olema kaugõppe kursused, kristlaste koolid, ülemere maade misjonärid noorte laagrites.

9) Me oleme ühe ihu liikmed. Pea - Kristus annab juhiseid. Harmoonia noorte ja koguduse vanemate liikmete vahel. Vaimne osadus üksteisega.

10) Me oleme teie sulased. Oleme seotud ka sellega, mida teie ei tee. Kui teil on üks meel ja te räägite meile selgelt, siis see on meile juhiseks.

11) Jumala plaan oma au ilmutada eestis 1978 a. ärkamine. Ärkamine ei kesta kui algusest peale pole rajatud õpetusele - Armule, mitte käsule. Mitte liialt erinevad maailmast. On hädavajalik treenida noori, et neil oleks usu algastmed väga selged.

 

1. aprill - 10:00 Palve. - Ettevalmistus ekskursiooniks. 18:00 Äraminek v.Kurg ev.sõnum. Inga sünnipäev.

2. aprill. Milla mälestuspäev Kurg: Mtt 28:18 Kohtumine samaaria naisega.

4. aprill Haige!  39,6 C

5. aprill - Algab USA-s baptisti noorte konverents. Haige 37,8 C

6. aprill 36,8 C

9. aprill Indianapolis USA - Baptisti meeste konverents. Jutlus: 4 inimest eespalvel.

11. aprill Tartu, Johannes Kähri juures. J.-B.Isotamme juures.

12. aprill Aili juures, Toomingate juures

15. aprill - Eeriku juures, Eddy sünnipäev

16. aprill - Nõmme noored.

20. aprill - Vahetada töö. "Jumala eesmärk inimesega!" 2o min. - Rebane.

21. aprill - Randmäe jutlus.

30. aprill - Rahkemaa, J.Tammo, Luide, Kurg.

 

4. mai Taevaminemispüha.

13. mai - Irma / Arpad?

14. mai - Emadepäev/ Nelipüha - Laste õnnistamine. - Herbert. Siht keernik, J.Tammo, Kurg

20. mai - Juhtide süsteem "Õndsad on rahunõudjad".

 

MÄRKUSED:

iSELOOMUOMADUSED POLE SAATUS VAID MÕJUDE TULEMUSED.

On õnn teha seda, milleks oled kutsutud.

On patt elada Jumala programmist mööda.

 

2. september 16:00 INSTITUTE OF ARAKA.

 

 

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia