2009.a. avaaktuse kõne

PSHG avaaktus 30.08.09.

Brackmanni pargis

 

Väga austatud noored, kallid kolleegid, lapsevanemad ja külalised! 

Oleme tulnud, et alustada oma kooliperega pärast kosutavat suvepuhkust taas kooliteed. – See ei ole lihtsalt tee kooli ja kodu vahel.

Tuletagem meelde selle teekonna peamist eesmärki – omandada eluks vajalikud teadmised. – Leida iseennast ja oma eluks vajalik tõde. –

Sellel teel püsimine nõuab iseseisvust ja pingutust, sest enamus meie ümber ütleb: kõik on suhteline ja kokkulepitav... Kallid sõbrad, meie elu ei ole suhteline, see on ülim väärtus, mis vajab hoolt ja armastust.

Õnnelikud on, kes kõnnivad tõe teel.

 

      Jeesus Kristus ütleb: „Te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks.“ Joh 8:32

 

Koolitee – see on tee tõe juurde, see on tee suurema vabaduse, suurema loovuse ja vastutuse poole.  Tõde, mida me otsime, pole lihtsalt intellektuaalne rahuldus, vaid meie elu.

 

Tõde kr. AETHEIA = TÄHENDAB AVATUST, AUSUST. – Meie elu tõde avaneb lõplikult tagasi vaadates.

 

Kallid noored, tõe juurde leidmine eeldab avatust ja ausust, sõnade ja tegude kooskõla. Avatus ja ausus on tõe teel kõndimise eeldus.

 

Kuid, kui see eeldab avatust ja me avamegi end uutele sõpradele, õpetajatele, uutele teadmistele, siis peame endalt ka küsima: milline olen ma ise?  Mis avaneb minus?  Millisena näevad mind teised?

Teadmised ilma armastuseta muudavad  inimese külmaks ja kõledaks, vahel isegi julmaks.

Sellepärast ütleb apostel Paulus: „ Nõudke tõtt armastusega...“ Ef 4.15

Kallid noored, armastage oma sõpru, armastage oma õpetajaid, armastage oma kooli, maad ja rahvast!

Head kolleegid, nõudkem tõtt armastusega!

 

 

Palvetagem:

 

Kõikväeline Looja, me täname Sind elu eest, oma vanemate, selle päeva, selle hetke ja uue alguse eest!

      Varja,  kaitse meid kooliteel...

Kingi meile sisemist avatust vanale ja heale ning kõigele uuele, et püsiksime tõe teel.

Lase meid kasvada vabaduses, loovuses ja vastutuses!

Õpeta meid armastama tõtt armastusega!

 

Meie Isa palve.

Aaroni õnnistusõnad.

 

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia