2000 a. avaaktuse kõne

PSHG avaaktus 1. septembril 2008.a.

Austatud noored, kolleegid ja lapsevanemad. 10. aastat järjest koguneme siin Brackmanni platsil. Kümme aastat on meie noor kool kasvanud ja arenenud.
Ta on võrreldav puuga, millel on juurestik, tüvi ja taevasse pürgivad oksad.

30 aastat tagasi kirjutasin ühe luuletuse, mis sobiks siinkohal lugeda.

Puu on nii suur ja jäme
Kõrgub taevast saadik.
Lehetäid ja lepatriinud
sipelgate voorid
karjamaale, karjamaale
kõik see aina voorib.
Puul on lehed laiad,
viljad ebaviljad.

Sina ja mina oleme osa sellest imelisest elu ja tarkuse puust. Siin on vanad, suured ja tugevad, aga ka päris rohelised võsud tunnetuse taeva alla kogunenud. Siin on vilju ja ebavilju. Viimased meid ei kohuta, sest meie usume heasse. Usume, et algaval õppeaastal kannab see puu tõeliselt head vilja.

Selleks mõned põhimõtted:

Esimene põhimõte meile kõigile on: Juurdu! See puudutab tervet kooli. See puudutab meid iga üksikut. Kui puu ei juurdu, siis võib selle olla isegi kuningas istutanud aga ta on vaid ikkagi kuivanud roots nagu siin kõrval näha on. Kuhu juurduda selles kiiresti muutuvas maailmas?
Muld mida vajame tõeliseks tarkuseks on elu ise. Meie perekond, klass, linn, maa ja rahvas. Juurdumine see on ustavus lähedastele inimestele. Usaldusväärsus, inimlikkus, mis rajaneb vabadusel, loovusel ja vastutusel.

Teine põhimõte meile kõigile: Hoidke kokku! Me vajame üksteist nagu oksad tüve. Nooremad vanemaid ja vanemad nooremaid. Kes meie ühist peret ja kooli ei armasta, kuivab üsna pea ja ei kanna vilja. Ütlen koos apostel Paulusega: "Ärge eksige! Halb seltskond rikub head kombed!" 1 Kor 15:33

Kolmas põhimõte: Me vajame taevast ja avarust. Tuuli, vihma, päikest ja helesinist taevast. Suurim tarkus peitub võimes näha seda maailma looja pilguga. See tarkus annab meie elule mõtte ja tähenduse. See avarus aitab, et me ei kasva iseendasse ja ei muutu viljatuks tihnikuks.

Lõpetan meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse sõnadega mäejutlusest:
"Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu head vilja. Iga puu, mis ei kanna vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle."

Head kasvu Sütevaka tarkusepuule!

Palvetagem:

Looja, on arm elada ja kasvada ja sellest kõigest rõõmu tunda!
Aita meid uuel õppeaastal kokku hoida!
Aita meid juurduda selle maa mullas, mille oled meile andnud!
Aita meid tõusta avarusse ja kõrgusse, et kanda vilja, mis on maitsev ja hea.
Õnnista ja hoia meid!
Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia