Pastori roll kaasaegses Eesti ühiskonnas.

Pastori roll kaasaegses Eesti ühiskonnas

 

Antud teemale võib läheneda kolmest erinevast perspektiivist:

1)    Ühiskonna perspektiiv

2)    Kiriku perspektiiv

3)    Isiklik perspektiiv.

 

 

1)     Eesti ühiskonna suhtumine vaimulikkonda. Pastori roll ühiskonna hinnangul.

Ø See eeldaks vastavaid sotsioloogilisi uurimusi. Uurimused, milles on esitatud küsimus suhtumisest erinevatesse institutsioonidesse ühiskonnas, võivad kaudselt anda mingeid vihjeid. Eestis ei ole see ei väga kõrge ega ka väga madal.

Ø Lähtumine isiklikest kogemustest.

EKN väljasõiduistungil Haapsalus 1995.a. sügisel pidas piiskop E.Soone ettekande teemal “Oikumeeniline olukord Eestis”, milles leidis, et pastori isiku mõju koguduses ja ühiskonnas on väga oluline kogudustega ühinemisel.

Ühesõnaga Eestis ei kanna mitte amet pastori isikut vaid pastori isik ametit.

 

2)    Teise perspektiivi annab kiriku või konfessiooni ootus pastori ja ühiskonna suhete kohta.

Ø Iga institutsioon on huvitatud muidugi eelkõige iseenda tegevuse kindlustamisest. Kui pastor on karjane, siis peab ta ka karja hoidma. Ta kohuseks on jutlustamine, õpetamine, ametitalituste läbiviimine, koguduse liikmete külastamine ja muidugi ka oma uskkonna esindamine ühiskonnas.

Ø Erinevates kirikutes on eriaegadel olnud kindlasti erinevad nägemused pastori kohast ühiskonnas.

Vene baptistidel oli nõukogude ajal seisukoht, et pastor peab ajalikku tööd tegema. Nii olid isegi suurte 1000 liikmeliste koguduste pastorid ka tavalised töölised. Uskumatu aga tõsi. See eeldas muidugi head vanematekogu ja paljusi diakone.

Ø Üks äärmus oleks täiesti kogudusele pühendunud pastor. Kes saab oma palga. Teeb oma töö ja kui 8 tundi täis saab paneb asjad kokku ja siis algab isiklik aeg.

Ø Teine äärmus pastor, kes on end killustanud avaliku elu mitmesuguste ülesannete täitmisele. Ta on usuõpetaja, linna volikogu liige, aktiivne oma parteis, istub mitmesugustes komisjonides ja eestseisustes. Samal ajal on ta võõrandunud oma kogudusest.

Ø Samas ei saa öelda, et koolis või linna volikogus veedetud aeg oleks mingi haltuura koguduse töö kõrval. See on osa kiriku missioonist antud ühiskonnas.

 

NN:   Kilpkonnast!

 

          Dr.L.A.Drummond, Loisville Baptisti Teoloogilisest Seminarist vaatleb sellega pastori 4 elulaadi:

 

1.      Internaalne elulaad: Kogu meie tähelepanu on suunatud koguduse siseelule. Kuulutamine, hingehoid, talitused.

2.      Ekspansiivne elulaad: Me väljume oma kogdusest, kuid mitte oma koguduse lähemast ümbrusest. Meie suhtud piirduvad iseenda ja koguduse liikmete tutvusringiga.

3.      Ekstensiivne elulaad: Me ületame institutsionaalseid, rahvuslikke, rassilisi ja etnograafilisi piire.

4.     Sildu ületav elulaad: Me ületame mitmekordseid takistusi: institutsionaalseid, ideoloogilisi, rassilisi, geograafilisi piire.

 

Iga piiri ületamine tõstab järsult kuulutatava sõnumi ja kiriku kui institutsiooni mõju ühiskonnas.

 

3)    Kolmas on pastori isiklik vaatenurk.

 

See võib olla väga internaalne aga ka ekstensiivne. Kõik sõltub vastusest küsimusele: Milline on mu kutsumus? Kas see kattub minu ametiülesannete täitmisega või lisandub sellele veel midagi.

Kas minu eesmärgiks on:

Ø Teoloogilise töö jätkamine?

Ø Hingehoid?

Ø Misjon?

Ø Isiklik heaolu.

 

Apostel Paulus ütleb Fl 3,12

 Ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud…, ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduanni poole Kristuses Jeesuses”

 

Elame faktiliselt ilmalikul maal, kus kõik kirikud on vähemuskirikud.

 

Me peame lähtuma mitte ideaalsetest mudelitest vaid tegelikust olukorrast. Just tegelikkus eksamineerib meid küsimusega:

Oled sa valmis ka rohkem tegema kui sa otseselt kohustatud oled?

 

Olen 10 aastat olnud religiooniloo, filosoofia ajaloo ja eetika õppejõud.

 Koguduse töö kõrval, liidu juhatuse ja 6 aastat ka liidu presidendi ameti kõrval.

 

Kokkuvõtteid tehes ma ei kahetse seda kutsumust enamale.

Olen asetanud enda jaoks prioriteedid:

Kogudus, kool, ühiskond… kiriklikud komisjonid, nõukogud ja muud greemiumid viimasele kohal.

Kõikjal, kus me oleme inimeste keskel, oleme me õiges rollis.

Pastori rolli ühiskonnas on võimalik tugevdada

ühendades endas nii kirikliku kui isikliku kutsumuse. 

Email again:

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia