Lektüür PSHG-s referaatide ja ettekannete tegemiseks

Soovitav lektüür ettekannete ja referaatide tegemiseks PSHG-s 

Filsoofia klassikast 

1.      Lucius Annaeus Seneca, Moraalikirjad Luciusele. Ilmamaa. 590 lk.

2.      *Platon, Teosed. I , Ilmamaa. 2003 472 lk

3.      Aurelius Augustinus, Pihtimused. Logos 1993 a. 374 lk

4.      Marcus Tullius Cicero, Kohustusest. Imamaa 2007 195 lk

5.      *Blaise Pascal, Mõtted. Logos 1998.a. 542 lk

6.      Voltaire, Filosoofiline sõnaraamat, Eesti Raamat 1986 386 lk

7.      *Sören Kierkegaard, Kartus ja värin. Meeliülendavad kõned, Vagabund 1998.a. 286 lk.

8.      J-J.Rousseau, Emilie. Olion 1998.a. 262 lk

9.      *Jean-Jacques Rousseau, Ühiskondlikust lepingust ehk riigiõiguse põhiprintsiibid. Varrak, 1998.a. 207 lk.

10.   J.G.Fichte, Inimese määratlus. Eesti Raamat 1988.a. 192 lk

11.   B.Russell, Valik esseid. Hortus Litterarum, 1994.a. 294 lk

12.   Sigmund Freud, Ahistus kultuuris. Sealpool mõnuprintsiipi, Vagabund 2000.a. 170 lk.

13.   Ludwig Wittgenstein, Loogilis-filosoofiline traktaat. Ilmamaa 1996.a. 214 lk.

14.   Leszek Kolakowski, Miniloenguid maksiprobleemidele. Laiuse 2007 lk 322

 

Filosoofia olemuslikud probleemid 

1.      *Richard Rorty, Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus, Vagabund 1999.a. 382 lk.

2.      Arthur C.Danto, Ühendused maailmaga. Hortus Litterarum 2000.a. 440 lk

3.      Ludwig Wittgenstein, Tõsikindlusest. Ilmamaa 2000.a. 156 lk

4.      Thomas S.Kuhn, Teadus-revolutsioonide struktuur.  Ilmamaa 2003 a. 198 lk.

5.      Alan F. Chalmers, Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest. Ilmamaa 1998.a. 287 lk.

6.      Filosoofilise hermeneutika klassikast. F.Schleiermacher, W.Diltey, M.Heidegger, H-G.Gadamer. Ilmaamaa 1997.a. 343 lk.

7.      Hans-Georg Gadamer, Hermeneutika universaalsus. Ilmamaa 2002 lk 499

8.      K.Popper, Historismi viletsus, Olion 2000.a. 198 lk

9.      Martin Heidegger, Sissejuhatus metafüüsikasse. Ilmamaa, 1999 307 lk

10.   *Leszek Kolakowski, Horror metaphysicus. Valgus 2000 151 lk

11.   E.M. Ciorian, Lagunemise lühikursus. Vagabund 2002  lk 254

12.   Henri Bergson, Loov evolutsioon. Ilmamaa 2005 lk 360

Antropoloogiast ja kultuurifilosoofiast 

1.      *E.Fridell, Uusaja kultuurilugu. I  ja II osa .Kupar, 2002 a. lk 413

2.      *Peter Watson, Kohutav ilu. 20.sajandi intellektuaalne ajalugu. Varrak 2004. 950 klk

3.      * W.Durant, Ajaloo suurkujud.  2003 a.  lk 358

4.      Alain de Botton, Filosoofia lohutus. Varrak. 2003 a. 235 lk.

5.      Albert Camus, Mässav inimene. Vagabund 1996.a. 445 lk.

6.      *Viktor E.Frankl, Mõttetahe, Johannes Esto Ühing, Tartu 2001 263 lk

7.      *Ernst Cassirer, Uurimus inimesest. Sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse, Ilmamaa ja Ava´tud Eesti Fond 1997 375 lk.

8.      *Juri Lotman, Semiosfäärist, Vagabund 1999.a. 412 lk.

9.      J. Lotman, Kultuurisemiootika. Olion 1990.a. 408 lk.

10.   *Umberto Eco, Reis hüperreaalsusse. Vagabund 1997.a. 362 lk.

11.   *Jean Baudrillard, Simulaakrumid ja simulastioon, Kunst 1999.a. 230 lk.

12.   *Elias Canetti, Massid ja võim, Vagabund 2000.a. 666 lk.

13.   *Theodore Zeldin, Inimsuhete ajalugu, Varrak, 2001.a.  642. Lk.

14.   Simone de Beauvoir, Teine sugupool. Vagabund 1997.a. 487 lk.

15.   *Miquel de Unamuno, Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest. Ilmamaa 1996.a. 378 lk.

16.   E.Lukas, Elu mõte. Johannes Esto Ühing, 2000.a. 160 lk

17.   Gustav Ränk, Müüt ja ajalugu. Ilmamaa 2000.a. lk 406 lk Lugeda 122 lk.

18.   Lauri Vahtre, Suur pettumus. Varrak 2002 a. 217 lk

19.   Roland Barthes, Mütoloogiad. Varrak 2004 lk 300

20.   Rahvus-kultuur ja tema teised. Artiklite kogu. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus 2008 lk 255

 

Religioonifilosoofiast

1.      * W.Raeper, L.Smith, Pilk ideede maailma, Koolibri 2003.a. 207 lk

2.      Stanley J.Grenz, R.E.Olson, XX sajandi teoloogia, Logos 2002.  526 lk

3.      *James W.Sire, Universumi uksel. XX sajandi maailmavaated, Logos 1997.a.  195 lk

4.      Erik Aurelius, Jumala mäng. Eesti Piibliselts, 1999.a. 114 lk.

5.      Hugh Ross, Jumal ja kosmos. Logos, 1996.a. 159 lk

6.      *Uku Masing, Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt,  Ilmamaa 1993.a. 474 lk

7.      *Uku Masing, Pessimismi põhjendus. Ilmamaa 1995.a. 444 lk

8.      *Uku Masing, Meil on lootust. Ilmamaa 1998.a. 411 lk

9.      *E.F.Schumacher, Hämmeldunu teejuht. Tea 1993.a. 159 lk

10.   Max Weber, Võimu ja religiooni sotsioloogiast.  Vagabund  2002.a.  473 lk

11.   Sören Kierkegaard, Surmatõbi. Ilmamaa 2006 lk 186

12.   Enn Kasak ja Anne Kull, Kuradi tark – Jumala loll.  Eesti Päevaleht 2006 lk 203

13. Leszek Kolakowski, Religioon. Vagabund 2004 248 lk

Ajaloo- ja sotsiaalfilosoofiast

1.      *Alexis de Tosqueville, Tähelepanekuid Ameerika demokraatiast, Hortus Literarum 1995  407

2.      Ken Wilber, Kõiksuse lühilugu. Valgus 2002. 363 lk

3.      Gunnar Eriksson ja Tore Frangsmyr, Ideedeajaloo põhijooni, 2004  lk 232

4.      Kaasaegne poliitiline filosoofia, Valik esseid, EYS Veljesto, Tartu 2002  353 lk

5.      Jonathan Wolff, Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse. Tartu Ülikooli Eetikakeskus 2005 lk 251

6.      *Rolf Jensen, Unelmate ühiskond. Fontes 2000.a. 240 lk.

7.      F.A.Hayek, Hukutav Upsakus. Olion 1997.a. 243 lk

8.      Ilmar Vene, Pahustumine. Ilmamaa 2002 357 lk

9.      Karl Jaspers, Aja vaimne situatsioon, Ilmamaa 1997.a. 228 lk.

10.   *Samuel P.Huntington, Tsivilisatsioonide kokkupõrge ja maaimakorra ümberkujunemine. Fontes, 1999.a. 456 lk

11.   *Francis Fukuyama, Suur vapustus. Inimloomus ja ühiskondliku korra taastamine. Tänapäev 2001.a. 397 lk

12.   Francis Fykyyama, Ajaloo lõpp ja viimane inimene. Tänapäev 2002 a. lk 363

13.   *Jürgen Habermas, Avalikkuse struktuurimuutus. Kunst 2001.a.  415 lk

14.   A.Toynbee, Uurimus ajaloost. Ilmamaa. 2003 a. lk 960

15.   *Alain de Botton, Mure staatuse pärast. Varrak, 2005  270 lk

16.   Ludwig von Mises, Liberalism. Ilmamaa, 2007 236 lk

17.   Rahvuslus ja patriotism. Valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste. Tartu Ülikooli Eetikakeskus 2009 377 lk

Eetikast

1.      *Aristoteles, Nikomachose eetika. Ilmamaa 1996.a. 414 lk.

2.      Marcus Tullius Cicero, Kohustustest. Ilmamaa 2007 lk 191

3.      *A.Schweitzer, Kultuur ja eetika. Eesti Raamat 1984.a. 294 lk

1.      Charles Taylor, Autentsuse eetika, Hortus Litterarum. 200o.a. 176 lk.

2.      John Stuart Mill, Vabadusest. Hortus Litterarum 1996.a. 222 lk.

3.      *Michael Walzer, Sallivusest. Vagabund 1998.a. 171 lk.

4.      Iring Fetscher, Sallivus. Loomingu raamatukogu, 1997.a. 37/38 124 lk

5.      *Alain de Botton, Filosoofia lohutus. Varrak, 2003 a.  235 lk.

6.      Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides. Eseekogumik. Tartu Ülikooli Eetikakeskus 2008 lk 247

7.      Keskkonnaeetika võtmetekste. Tartu Ülikooli Eetikakeskus 2008 lk 94

Esteetikast 

1.      T.S. Eliot, Valitud esseid, Hortus litterarum, 1997.a. 458 lk.

2.      *Gaston Bachelard, Ruumi poeetika, Vagabund 1999.a. 336 lk.

3.      *Isaiah Berlin, Valik esseid. Hortus Literarum, 1998.a. 467 lk.

4.      Martin Heidegger, Kunstiteose algupära. Ilmamaa 2002 lk 186

 

NB! * märgitud on gümnaasiumi astmele sobivam lugemisvara.

Rasvaselt antud kursusele sobivamad teosed.

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia