Vaimust juhitud kogudus

Vaimust juhitud kogudus

vaimumaailma ja maailmavaimu pingeväljas.

EKB Liidu aastakonverents 2002-03-21

Nõmme Palvelas 

Ilm 3,7-13

 

Läkitus Filadelfia kogudusele


7 Ja Filadelfia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Püha, Tõeline,

kelle käes on Taaveti võti,

kes avab, ja ükski ei lukusta,

ning lukustab, ja ükski ei ava:

8 Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime.

9 Ennäe, ma annan saatana sünagoogist mõned, kes nimetavad endid juutideks, kuid ei ole seda, vaid valetavad. Ennäe, ma teen, et nad tulevad ja kummardavad sinu jalge ette ning saavad aru, et mina olen sind armastanud.

10 Et sa oled hoidnud minu ootamise sõna, siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest, mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid.

11 Ma tulen varsti. Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks!

12 Kes võidab, selle teen ma sambaks oma Jumala templis ja enam iialgi ei lähe ta sealt välja, ning ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna, uue Jeruusalemma nime, mis tuleb maha taevast minu Jumala juurest, ning oma uue nime.

13 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!

 

          Läkitus Filadelfia kogudusele on üks sõnum Ülestõsunud Issanda sõnumitest 7-le kogudusele. Kindlasti tahaksime me olla Filadelfia kogudus, sest see on ainuke täiesti positiivne läkitus. Sellest igatsusest on sündinud isegi selline kristlik grupp – Fildelfia kristlased. Ometi on need 7 läkitust antud tervele kristlaskonnale , Jumala rahvale selle ajaloolises ja kaasaegses mitmekesiduses. Sest kui üks ihu osa kannatab, kannatab kõik ja kui üks ihu osa end hästi tunneb, siis tunnevad ka teised sellest rõõmu.

 

          Mitte iga kogudus meie liidust ei saa end samastada Filadelfia kogudusega. Kuid see, mis ühte trööstib ja kinnitab, trööstib ja kinnitab ka teist.

 

          Need olid läkitused teise ja kolmanda põlvkonna kristlastele. Esialgne karismaatiline vaimustus “esimene armastus” (2,4) oli vaibumas. Nüüd seisti probleemi ees: Mis kannab, mis on olulisem, kas vaimuannid või institutsioon, vaim või organisatsioon?

 

          Oma vendluse algusaegade suhtes oleme me täna siin neljanda põlvkonna esindajad. Meie olukord on sarnane, sellepärast me küsimegi: Kas olla Jumala Vaimust juhitud või olla juhtimisest vaimustatud?

 

          Pärast 90-ndate alguse rahvuslikku ja osalt ka usulist ärkamist oleme vendlusena  püüdnud täiustada oma põhikirja ja kogudustena olla avatud uutele impulssidele ja kogemustele.

          Tulime väga kitsastest oludest, kus suur osa kogudusele omaseid töölõike olid keelatud või põranda alla surutud. Loomulik ja avatud suhtlemine ühiskonnaga oli läbi lõigatud. Kristlik kogudus oli surutud vaimsesse getosse. Kogudus oli nõrk, aga koguduse Issand oli tugev ja me jäime püsima.

 

          Nüüd oleme  elanud üle kümne aasta uues keskkonnas. Esimene vabaduse armastus on asendunud mõnegi kibeda tõdemusega. Mitte kõik katsed koguduste ja liidu tööd organisatsiooniliselt tugevdada pole õnnestunud.

         

          On kujunenud kaks põhilist vastandpositsiooni.

Ühed ütlevad: Meil pole midagi muud vaja kui üksnes Jumala Vaimu juhtimist, enam Püha Vaimu andide tööd koguduses! Lõpp demokraatlikule lobisemisele.

Teised ütlevad: See on hea, aga me vajame koguduses enam kaasaegset juhtimisstrateegiat. Kõigepealt tuleb koguduses nagu igas ilmalikuski organisatsioonis teha SWOT analüüs, leida ühiselt olemislause ja töötada välja koguduse arengukava vähemalt aastani  2010.

 

Moderaadid leiavad, et tõde asub kusagil vahepeal: Me vajame mõlemat. Kuid on veel Jumala tee. Otsigem siis seda Pühakirja valgusel.

 

          Mida ütleb Koguduste Issand?

 

12 Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambijalga

13 ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli Inimese Poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga.

14 Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek,

15 ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otsekui suurte vete kohin.

16 Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes.

17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: «Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne

18 ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

19 Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda!

20 Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja nende seitsme kuldlambijala saladus on see: seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja seitse lambijalga on seitse kogudust.

 

          Vennad ja õed, mida me täna otsime, kas lahendusi enda loodud probleemidele või Issandat ja Tema tahet?

Pöördugem ja parandagem meelt, sest Tema tuleb ja Ta tulek on lähedal!

 

Sõbrad me läheme vastu katsumuste aegadele. Ärgem unustagem, et väline vägivald ja surve võib olla kristlaskonnale sama ohtlik kui kõikelubav vaba ja liberaalne turumajandus.

Briti ekspeaminister Margaret Thatcher oma viimases raamatus “Riigimehekunst” hoiatab Euroopat optimismi eest. – Ta ütleb: ”See lõpeb pisaratega.”

 

Vabadus ja avatud uksed panevad proovile, kas meie sõnad ja teod räägivad sama keelt. Seejärel katsutakse läbi meie õpetuslikud alused ja lõpuks meie usk ja lootus Issandasse.

 

Ülestõsunud Issand tahab meid julgustada sellel suurel katsumuste ja proovide ajal:

 

1.     Meid julgustab avatud uks.

 

Suletud uks viitab sageli varjatud saladusele, asjatutele jõupingutustele kuhugi jõuda.

Avatud uks kutsub endast läbi astuma. See on pilt siitpoolsusest sealpoolsusse, ilmalikust pühasse piirkonda astumisele.

 

Istudes mõnel kristlikul nõupidamisel on selline tunne nagu oleks inimeste kätes avada uks kogudusliku elu õnnistuste juurde. Kui leiaks veel mingi erilise nipi, ehk muugime siis edu saladuse luku lahti.

 

Aga õnnistused võivad tulla ootamatust küljest:

 

Vestlesin hiljuti ühe noore pastoriga, kes ütles hämmeldunult. Jagasin lihtsalt vanadele õdedele palvetunni alguses lauluraamatuid kätte ja korjasin pärast kokku. Hiljem kuulsin, et vanad õed olid omavahel arutanud: Mõtle kui alandlik ja tore vend meil on, peame hakkama tema eest eriliselt palvetama.

 

Juhtimisteooria järgi oleks vend pidanud selle tagasihoidliku ülesande delegeerima mõnele diakonile või teisele kohalviibijale.

 

Tunnen üht pastorit, kes oli suurepärane mänedzer ja tundis hästi kõikvõimalikke juhtimisteooriaid, aga koguduse töö ei läinud ega läinud, sest tal ei olnud kunagi inimeste jaoks aega.

Hiljuti kuulsin, et ta oli oma ameti delegeerinud ühele teisele vennale ja õpetab nüüd kõrgkoolis juhtimist. Ühe külalisloengu teema oli: “Kuidas panna teisi tööle...”

 

Kallid sõbrad, see ei ole meie ponnistuste tulemus, et uks on avatud.

See ei ole meie juhtimiskunsti tulemus, et uks on avatud.

 

Nõnda ütleb Püha, Tõeline,

kelle käes on Taaveti võti,

kes avab, ja ükski ei lukusta,

ning lukustab, ja ükski ei ava

 

Saladus on avatud – astuge ligi.  Jh 10:7 Siis ütles Jeesus taas: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks.

 

Uks on meile avatud Jeesuses Kristuses. Tema ütleb meile Mt 11:29 : “Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele...”

 

Jeesus avab meile täna vaimuliku juhtimise saladuse:

“Rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse “heategijaiks”. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim, ja juht nagu see, kes teenib.“ Lk 22,25-26

 

Kallid vennad  ja õed, evangeeliumi uks on avatud,

õnnistatud juhtimise uks on avatud,

kuningriigi uks on avatud.

 

Ülestõusnud Issand ütleb täna julgustava sõna:

 Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada.

 

Astuge sisse!

Sellest ei ole midagi, et Sul on vähe rammu ja oled nõrk, Sinu kogudus on väike ja rahalised ressursid piiratud!

Sellest ei ole midagi, et sind piiravad vaenlased... Isegi kõige religioossemad nendest – “saatana sünagoogist” murduvad ja astuvad sellest uksest sisse.

 

Astu sisse õnnistuste uksest!

 

2.     Meid julgustab Issanda sõna.

 

Uks on avatud sõnakuulelikele.

Üksnes need on võimelised maailmavaimu mõjudest väljuma, kes on sõnakuulelikud Issandale.

 

Apostel Paulus toob välja need takistused, mis ei lase meil õnnistuste uksest läbi astuda. Need on hingevaenlase kindlused. Just need tuleb maha kiskuda.

 2 Ko 10:3-6

3 Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi,

4 meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Me kummutame targutused

5 ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse vastu, ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted

6 ja oleme valmis nuhtlema iga sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus on saanud täielikuks.

 

Need takistused on:     1) Targutused

2) igasugune kõrkus

3) igasugune sõnakuulmatus.

 

Kindlasti on usklike hulgas alati valedest motiividest lähtuvat püüdu oma töö tulemuslikkust parandada. Selliseks motiiviks võib olla ka isiklik, koguduslik või konfessionaalne kõrkus.

 

Kord kogunesid kõik Iisraeli vanemad Saamueli juurde ja nõudsid:

Vaata sa oled jäänud vanaks ja su pojad ei käi su teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil rahvail!” 1 Sa 8,5

 

Neid oli tabanud targutamise vaim. Targutamise vaim näib alati targana. Ja tõepoolest kaks esimest väidet olid Saamueli jaoks kibedad aga õiged. Kolmas soov aga lähtus nende uskmatusest ja kõrkusest. Jumal andis sellele oma hinnangu: “Nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui kuningat!”

 

Kallid vennad ja õed, väga paljud meie juhtimisalased püüdlused lähtuvad reaalsetest probleemidest, kuid ei otsi tegelikult Jumala tahet.

 

Pärast põhjalikku hoiatust Iisrael saabki oma kuninga – Sauli. Tema kohta öeldakse “Ei olnud iisraeli lastest ükski temast ilusam, ta oli peajagu pikem kui kõik muu rahvas.” – Suurepärane juht. Kuid nüüd algavad juhiga seotud probleemid: Mis siis kui rahva juht kaotab Jumala Vaimu juhtimise?

Mis siis kui ta ei kuule enam Jumala häält ja Jumala Vaim lahkub temast?

Mis siis kui ta hakkab koguni Jumalast võitud sulaseid tagakiusama?

 

Iisrael oli väliselt läbi viinud ajastu parimate standardite kohase juhtimisalase reformi. See pidanuks tagama edukuse ja õnnistused. Kuid selle asemel probleemid kasvasid.

 

Stephen R. Covey, üks sügavaimaid ja parimaid kaasaegseid juhtimisteoreetikuid alustab oma menuraamatut: “Väga efektiivse inimese 7 harjumust” tähelepanekutega, mis ta tegi uurides läbi 200 aasta väljaantud edukirjandust.

Ta ütleb: “Viimase 50 aasta edukirjandus on pinnapealne. See kirjandus oli täidetud sotsiaalse kujutluse teadvustamise, meetodite ja kiirlahendustega – sotsiaalsete plaastrite ja aspiriiniga, mis asusid teravate probleemide kallale ning mõnikord isegi näisid neid ajutiselt lahendavat, kuid jätsid puutumata kroonilised põhjustajad, lastes neil edasi valutada ning ikka ja jälle pinnale tõusta. –

Esimese 150 aasta edukirjandus keskendus aga karakteri eedtikale – asjadele nagu ausameelsus, aupaklikkus, ustavus, mõõdukus, vaprus, õiglus, kannatlikkus, töökus, lihtsus, tagasihoidlikkus ning kuldne reegel.” Lk 14

 

Kallid vennad ja õed, andke andeks, aga mulle tundub, et paljudki meie juhtimisalased püüdlused on sellistest pinnapealsetest mõjutajatest inspireeritud.

 

Jumal otsib täna Taavetit!

Millised olid siis Taaveti omadused:

Me loeme: 1Sm 16:18 Ja üks noortest meestest kostis ning ütles: «Vaata, ma olen näinud petlemlase Iisai poega, kes oskab mängida; ta on vapper kangelane, sõjamees ja osav sõnas; ta on nägus mees ja Issand on temaga.»

Ta on musikaalne, vapper, valmis võitlema, osav sõnas, nägus aga kõige tähtsam – Issand on Temaga.

 

Kallid vennad ja õed, me ei tohi kunagi alahinnata juhtide isiklikke omadusi. Kuid kõige tähtsam on see, et need oleks Jumala mehed. Mehed, kes on Issandaga ja Issand nendega.

Me vajame mehi ja naisi, kelle elus Jumala Sõna saaks lihaks! Nii nagu Jeesuse elus!

Nagu Peetruse elus! Nagu Pauluse elus!

 

Istusime selle nädala teisipäeval Kirikute Nõukoguga parun von Üxkülli lossis ja sõime lõunat. Piiskopp E.Soone tuletas meelde selle mehe elu ja tegevust. Tuletati meelde, et parun pidas selles lossis teenijatele ja talumeestele palvetunde.

Meenutati ka seda, kuidas ta ühele talumehele, kelle lehm oli surnud ja kellel teist ei olnud, oma karjast uue lehma kinkis sõnadega: “Võta peale, mul on neid palju.”

Tuletati ka meelde, kuidas ta Tallinn Kalju Koguduse palvela ehituse laenu  3000 rubla eest veksleid 6.märtsil 1903.a. koguduse koosolekul puruks käristas, öeldes: “Nii kui Jumal minule palju andeks on annud ja kõik minu võlad kustutanud, nii tahan ka mina koguduse võlad kustutada.”

Niisiis pea 100 aastat hiljem istusid kõigi Eesti Kirikute juhid parun Üxkülli mõisas laua taga ja Jumala nimi sai austatud.

 

Kas Sina oled oma võlavekslid kogudusele juba puruks rebinud?

 

Jumal on läbi ajaloo andnud meie vendlusele suurepäraseid juhte!

Nad ei targutanud Jumala Sõna üle, vaid elasid selle järgi.

Nende ehteks oli alandus ja teenimine.

Nad olid Kristusele sõnakuulelikud!

 

Ta otsib ka täna neid, kellega Ta saaks olla, kelles Tema sõnad päästvast armastusest ja halastusest saaksid lihaks. Ta otsib neid, kellel oleks aega inimeste ja Tema jaoks.

 

3.     Meid julgustavad Jumala rahvale antud tõotused.

 

Üha rohkem küsime, mida toob tulevik?  Issand vastab:

 

Et sa oled hoidnud minu ootamise sõna, siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest, mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid.

 

Katsumused tulevad, tulevad  – sõjad, rahutused, ökoloogilised ja bioloogilised katastroofid. Moraalne laostumine ja hingetühjus paiskavad rahvahulki ühest äärmusest teise.

Issanda kogudus aga ootab oma Issanda tulekut!

Apostel Paulus ütleb: Rm 12:2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

 

See, mis tõelise Jumala rahva juures keset neid katsumuse aegu välja koorub ei ole äärmusest äärmusesse, kohandumisest kohandumisse tõmblev ülidünaamiline juhtimisstiil.

 

Jumala lahendus ei ole mitte dünaamikas, vaid staatikas.

 

Kes võidab, selle teen ma sambaks oma Jumala templis ja enam iialgi ei lähe ta sealt välja, ning ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna, uue Jeruusalemma nime, mis tuleb maha taevast minu Jumala juurest, ning oma uue nime.

 

Ap.Paulus ütleb: 1Kr 3:16

Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?

 

1Kr 3:17

Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.

 

2Kr 6:16

Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: «Ma tahan nende seas elada ja käia

ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas.

 

Tempel  on vaimust juhitud koguduse arhitektoonika.

Võidukas, Jumala Vaimust juhitud juht muutub sambaks Jumala templis.

 

Sammas on tugeva osaduse, tugeva institutsiooni ja suure korrastatuse sümbol.

Pühast vaimust juhitud juhid on selle uue korra sambad:

·        See tähendab seda, et Sul on püsiv koht Jumala läheduses.

Sa ei pea selle maailma kiusatustest kuidagi läbi laveerima.

Sa ei moonuta Jumala sõna taktikalistel ja populistlikel kaalutlustel. Sa ei otsi mitte inimeste, vaid Jumala tunnustust.

·        Nii väike kui su jõud praegu ka ei oleks, kuid Jumala plaanides on Sul kandev koht. – Juhtimine ei ole au, vaid ülesande küsimus. Sinu ülesandeks on kanda, hoida ja toetada teisi kive.

Neid teisi võib välja võtta, välja murda ja asendada – sambaid mitte. Sambad seisavad ka kõige segasematel aegadel ja hoiavad tervikut.

·        Sinust saab uue maailma ehe. – Sa oled ehitud Jumala nimega.

o   Saalomoni templis seisid kaks sümboolse tähendusega ilusammast: “Jahin” – “Ta laseb kindlalt seista.” Ja “Booz”- “Temas on vägi”

 

Ülestõusnud Issand kingib meie vendluse kogudustesse mitte ainult sambaid, vaid ka need kaks – staabiilsuse ja väe – samba!

 

Vennad ja õed,

Vaimulik juhtimine lähtub ülestõusnud Issanda poolt avatud ustest.

Muutub mõjuvaks sõnakuulelikkuses ja lihaks saanud Jumala sõnas.

Vaimuliku juhtimise tulemuseks on püha stabiilsus, mida ei suuda murda isegi põrgu väravad!

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia