Mis on EKBL?

Mis on EKBL?

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit on Eesti suurim
 vabakoguduslik ühendus (83 kogudust u. 6000 liikmega, koos laste ja noortega 9 500). Liitu kuuluvad kogudused toetuvad oma tegevuses Pühakirjale ja elavale osadusele Kristusega Püha Vaimu läbi. Tegemist on piibelliku, kogudusliku, pühitsusliku ja misjoniliikumisega. Siin valitseb Jumalat austav ja inimesi teeniv vaimsus. Vaimulaad on rahvalähedaselt lihtne, elutervelt konservatiivne ja avatud positiivsetele eeskujudele. Teistest konfessioonidest ja kirikutest peetakse lugu ja tehakse koostööd.

Minu suhe EKB Liitu?

Olen 15 aastaselt alates kuulunud EKB Liidu Pärnu Immaanueli Kogudusse.
1984 - 1988 aastani töötasin EKB Liidu vanempresbüüteri Ü.Meriloo asetäitjana.
Alates 1989 aastast töötan Pärnu Immaanueli Koguduse pastorina.
Aastatel 1993 - 1997 olin EKB Liidu president.
Aastatel 2004 - 2008 olin taas EKB Liidu president.
Armastan selle liidu kogudusi ja vaimulaadi. Siin on midagi lihtsat ja igale inimesele arusaadavat. Siin on vabadust ja vastutust, loovust ja traditsioone. Eestipärasemat kristlust on raske ette kujutada.

Vaata: http://www.ekklesia.ee/index.php?a=0

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia