Vastutus ja juhtimine

Vastutus ja juhtimine.

1999.a. Oleviste Meeste laulupäeval.

 

Kohtumõistjate ametisse seadmine.

2 Ms 18,13-26

 

Olen veendunud selles, et meeste osaks on mitte ainult laulda vaid ka juhtida ja vastutada. Midagi on korrast ära kui mehed enam ei vastuta ja ei juhi – oma kodus, koguduses, ühiskonnas.


NN: Moodne juhtimine sai alguse raudteemajanduses 1850-ndatel aastatel. Esimestel aastatel toimus raudteeliiklus mööda ühe rööpapaariga teid. Rongiliikluse jälgimine omandas kriitilise tähtsuse, tagamaks ohutut liiklust liinidel. Asi oli selles, et Western Railroadi tabas ridamisi rongiõnnetusi Hudsion Riveri raudteel. Nende õnnetuste tipuks kujunes 4. Oktoobril 1841 toimunud kokkupõrge, milles said surma üks reisija ja konduktor. Tagajärjeks oli rida uuendusi juhtimissüsteemis, mis tegid Western Railroadist “esimese moodsa, hoolikalt defineeritud sisemise organisatsioonilise sturktuuriga Ameerika äriettevõtte.” (A.Chandler)

 Juhtimise ja vastutuse efektiivsuse lugu ei hakka aga siiski Ameerika raudteemajandusest vaid sellest võime lugeda juba Piibli esimestel lehekülgedel.

Aadam oli mees, kes loobus oma perekonnas vastutamast ja selle vastutamatuse tagajärjed saadavad inimkonda tänini.

 Tahaksin nüüd lugeda mehest, kes püüdis liiga palju eest vastutada ja ei suutnud. Ta vajas teiste abi. Jumal korraldas selle asja!

 

Tekst: 2 Ms 18,13-26

 

Peatugem ja küsigem mehed täna endalt, mida tahab Jumal meile selle looga  öelda.

  • Kui efektiivne on meie elu ja töö?
  • Kui suures ulatuses me vastutame oma elu eest?
  • Kuidas saaksime parema seisundi Jumala infraktsutuuris?

I.Me vajame efektiivset juhtimist!

 

Alates sellest kui Iisraeli rahvas oli lahkunud Egiptusest, sõltus kõik Moosesest, kes seisis rahva ja Jumala vahel. Oli periood rahva elus, kus selline juhtimisviis õigustas ennast.

Kuid pärast vabanemist Egiptuse orjusest tõusis nurinaid ja vaidlusi. Senine juhtimisviis ei õigustanud ennast enam. Oli vaja midagi uut.

 

Jumal saatis Moosesele külla ta äia Jitro. Jitro oli mees, kes tunnustas Jumala väge ja suveräänsust. Ta oli üldise jumalakartlikuse kandja.

Tema juures oli täitunud tõsiasi: “Jumala kartus on tarkuse algus.”

Moosese äial Jitrol oli selge pilk ja ka vajalik autoriteet selleks, et lõpetada see jumalameest ruineeriv tegevus.

 

Vahel me eksime kui ootame, et meile peaks ingel taevast ilmuma! Võib-olla siis korraldaksime oma elu õieti.

Vahel piisab ka jumalakartikust naabrist, kes juhib meie elus mõnele puudujäägile tähelepanu.

 

See, mida me äsja lugesime oli samuti üks osa päästmisest. Meie elu organisatsioon – meile usaldatud juhtimine ja vastutus selles – on samuti osa jumalikust päästeplaanist.

Jumala teed oma rahva päästmisel on imelised.  Vahel saadab ta võimsa juhi nagu Mooses. Vahel saadab ta mõistliku Jitro. Aga ta ei jäta sind üksi elu kõrbe!

Kuid Tänu Jitro nõuandele sai Mooses kontsentreeruda kõige olulisemale oma ülesandest. Ta ei pidanud looma endale kujutlust nagu “ei saaks ilma temata midagi toimuda”.

 

See näide on sobiv meenutama, et koguduse elus me vajame ülesannete jaotust nii, et ükski liige ei oleks liialt koormatud. Need, kellel on juhi seisund peaksid olema valmis usaldama teisi tähtsates vastutustes.

 

Kuid siin meenutati kõigile rahva tublidele meestele, kõigil vastutuse tasandeil:

“Raskemad asjad too Moosese ette,

kõik väikesed asjad on sinu vastutuses,

nende üle tuleb ise otsustada.”

 

Vaadates loetut Uue Testamendi valguses, siis näeme me Jumala plaani väga selgelt!

 

II. Uue seaduse Mooses on Jeesus Kristus! Jumal on Temas lahendanud inimkonna kõige raskema probleemi.

 

Meie patuorjuse probleemi. Kõik inimlikud lahendused, seda raskeimat probleemi lahendada äparduvad ikka ja jälle.

 

NN:

Vestlesin hiljuti ühe naisega, kes rääkis oma sõbrannast. Ta oli mulle tolle tütre pärast. Mees oli hakanud jooma. Too sõbranna oli otsustanud selle vastu võidelda sellega, et hakkas mehe eest viina ära jooma. Varsti oli ta ise joodik. Neil ei olnud enam tööd. Vaesus astus uksest ja aknast sisse. Tuli hakata koera kontidest suppi keetma. Probleemid kandusid üle tütrele, keda nad nii väga armastasid.

 

See on väga drastiline lugu Eestist. Kuid suur hulk inimesi toimivad põhimõtteliselt samuti. Nad ajavad kuradit Beetsebuliga välja.

Mammona orjamise stressist püütakse vabaneda endale aegajalt vaba ja lõtva elu lubades. Joomingud, armukesed, hingetühjus. 

Vanasti öeldi: “Anna ohjad kurja kätte, läheb hobu hoopis metsa.”

Me ei saa enne vastutada ja juhtida, kui kurjus meis endis pole murtud!

Patt, see on suur probleem ja sellele on vaid üks vastus: Jeesust Kristus!

Tema ütleb: “Mina olen tee, tõde ja elu!”

Sellel teel kõndides te mõistate: Teile kuulub kõik ja teie kuulute Kristusele..."

 

III. “Kõik väikesed asjad on sinu vastutuses, nende üle tuleb ise otsustada.”

 

Jumal jagab oma võimu! Sest võimu jagamine laiendab üldise korra võimalusi.

 Sinu vastutuses on hoida iseennast ja oma peret Jumala infrastruktuuris.

Väljaspool seda sa kõrbed põhja!

 

NN: Keegi ütles:

Ma ei kujuta ette, et panen käed kokku ja ei tee enam ise midagi!

Jumal ei ole seda nii mõelnud. On palju asju mida sa pead ise tegema! Kaasaarvatud palve!

 

1.     Sul on vastutus iseenda suhtes.

2.     Oma perekonna suhtes,

3.     Oma töökohas.

4.     Ühiskonnas.

 

Erinevates elu olukordades võib meie vastutus olla erineva ulatusega. Sa oled pandud juhiks kümne, viiekümne, saja ja tuhande üle. Sa ei saa teha vastutavaks Jumalat nende asjade eest, mis on antud sinu vastutada.

 Kui Sina võtad vastutuse, siis Jumal annab Sulle vajaliku tarkuse ja jõu!

Kui Sina ei võta vastutust, siis surma ja kaose jõud kasvavad hukatuslikult Su elus! Selleks, et suuta oma vastutust kanda lülitu Jumala infrastuktuuri!

 

1.     Palveta!

 

NN: Gin-Gin kohvikus Pärnus! Siin on vaja Jumala õnnistust!

 

2.     Uuri Jumala Sõna – lase seda endale seletada!

3.     Anna Jeesusele Kristusele oma elus vääriline koht!

 

NN. Näide surma temaatikast!

          Surm ei ole mängimiseks. Surm ei ole sõber vaid vaenlane!

          Surm on neelatud Jeesuses Kristuses võidusse!

Meil ei ole vaja minna Tiibetisse ega Ameerika Indiaanlaste juurde vaid mõelda vaid paari EV riikliku püha üle. Suur-Reede ja ülestõusmispühad vastavad kõigile meie surmaga seotud küsimustele.

 

4.     Ära karda Jumala kogudust! 

See on kõige olulisem element Jumala juhtimisstruktuuris!  Mitte usuline individualism, mitte ka kollektivism vaid Jumala perekonna osadus on see, mida sa vajad, et edasi minna!

 

5.     Aseta oma probleemid õigesse valgusse!

 

Kokkuvõte:

 Me kõik vajame efektiivset juhtimist! Efektiivse elukorralduse aluseks on Jumal! Tema päästab su elu kaose jõudude käest ja paneb su jalad kindlale kaljule!

 Ta annab Sulle Jeesuses Kristuses uue võime vastutada iseenda, oma pere, oma töö ja ühiskonna eest! Ta on täna siin ja ootab, et sa alustaksid! Pane oma käed kokku ja palveta!

 

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia