Kaitse kodu!

Mees! Kaitse oma kodu...

Meeste päev Ojaku talus Pärnumaal 18.mail 2002.a.

 

Kaitstes teisi vajame ise kaitset!

Ps 16:1

Rääkides Inimese meeldivast pärisosast ütleb Ta:

 

Kaitse mind, Jumal,

sest ma otsin pelgupaika sinu juures!

 

Meil on pelgupaik Jumala juures, aga Jumal on andnud meile ka ülesande hoida ja kaistata oma kodu! Apostel Paulus ütleb: 1Tm 5:14

Ma tahan siis, et nooremad abielluksid, sünnitaksid lapsi, hoiaksid kodu ega annaks meie vastastele mingit alust halvustamiseks.

 

Aastaid tagasi esitas üks inglise ajakiri oma lugejaile küsimuse: "Mis on kodu?" Vastuseid tuli palju. Parimatena valiti välja järgmised:

-         "Maailm, millest väljaspool on söda ja mille sees on armastus.

-         - Paik, kus väikesed on suured ja suured väikesed.

-          - Isa kuningriik, ema maailm ja laste paradiis.

-         - Meie igatsuste objekt.

-         - Keskus kuhu koonduvad igaühe südame parimad soovid.

-         - Paik, kus me köige enam kaebame ja kus meid ometi köige pareimini koheldakse.

-         - Paik, kus saame kolm korda süüa - aga süda saab tuhat korda.

-         - Ainus paik maailmas, kus armastus lihvib meie nurgelisust.

-         - Ei ükski paik maailmas vöi saada nii taevase sarnaseks kui kodu. Ja teiselt poolt ei ükski paik maailmas vöi rohkem meenutada hukatust kui kodu. "

 

Missugune on sinu kodu? Oled sa kodus kodus?

Oled Sa valmis oma kodu ja selle väärtusi kaitsma?

 

Kaasaja fundamentaalne küsimus on: Kelle kontrolli all elu ja selle alalhoidmise taastootmise paigad?

Emaihu on nende seast köigest esimene, sellepärast me võitleme abordi vastu, järgmisena tuleva kodu ja kool ning nende pärast käivad ägedad lahingud nii füüsilises kui vaimses mõttes.

Üha suuremat rolli selles võitluses hakkavad mängima mehed.

Sest naisi keda on seni peetud esimesteks kodukolde kaistjateks – huvitab üha rohkem sooline võrdõiguslikkus ja õigus oma ihu valitseda.

Ühtlasi kasvab meeste roll kultuurilise järjepidevuse kaitsmisel.

 

Mille vastu me siis kaitseme?

Me kuuleme täna kodu kaistmise mitmesugustest aspektidest. Vaatleme seda lühidalt nii lokaalses kui globaalses plaanis.

Kuid juhiksin kohe esmalt tähelepanu vaimsele aspektile.

 

 Aeg, milles elame pakub meile üha enam hetkelise suhtlemise ruume, milles tõelised inimsuhted kärbuvad.

Prantsuse entoloog Marc Auge (Orte und Nicht-Orte, Vorüberlegungen zu einer Etnologie der Eisamkeit, Frankurdt/M 1944) on juhtinud uuele seni vähetuntud kultuurile meid ümbritsevas. Ta nimetab oma  seda uut ümbrust, mis üha kasvab Mitte-kohaks (paigaks), mis üha suuremal määral meie elu kujundab. Me läbime oma argielus üha rohkem transiitruume, me oleme neis vaid hetkelised külalised. Sünnitussaalist kuni vanadekoduni kujundavad need transiitruumid meie elu. Me tormame läbi kaubamajade ja supermarketite, läbi lennujaamade ja sadamate. Olla teel, ilma et kunagi kohale jõutaks, see on 3 aastatuhande leitmotiiv. Me oleme üha enam moodsad nomaadid....

Kodu, kui paik, kus pikemalt elatakse, kus ehitatakse üles oma sotsiaalne ümbrus, kuhu ikka ja uuesti tagasipöördutakse, on ammugi muutunud defitsiitseks kaubaks. Kodu, stabiilsust ja järjepidevust lubavad poliitilised parteid ja loosungid omavad üha suuremat edu.

Samal ajal kui mitte-paigad üha enam meie elus ruumi võtavad, kujuneb appihüüd "kodu", "oma maa" ja "juurte" järel üha suuremaks.

 

Niisiis kodu tuleb kaitsta.

4 Käsk ütleb: “Austa oma isa ja ema, et sa elaksid kaua maal, mille ma sulle annan...”

Paljud on kaotanud pinna jalge alt ja muutunud hulgusteks...

Mehed, kes on oma kodud jätnud ja hulguvad ühe naise juurest teise juurde.

Mehed, kes on nagu kasutatud nartsud kodust välja visatud... ja me leiame neid veel baari leti all.

See ei ole Jumala tahe.

 

Apostel Paulus ütleb: 1Tm 5:14

Ma tahan siis, et nooremad abielluksid, sünnitaksid lapsi, hoiaksid kodu ega annaks meie vastastele mingit alust halvustamiseks.

 

Taavet võis laulda : Ps 31:5

Sa viid mu välja võrgust,

mis mulle salaja on pandud,

sest sina oled mu tugev kaitse.

 

Me vajame ise Jumala kaitset, et kodu kaitsta!

 

Prohevt Jesaja ütleb:  Js 42:6

Mina, Issand,

olen õigusega sind kutsunud

ja kinnitan su kätt;

ma kaitsen sind ja panen sinu

rahvale lepinguks, paganaile valguseks...

 

Mehed, kinnitagem täna oma tahet, kodu luua ja kodu koos Jumalaga kaista uusaja nomaadluse vastu!

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia