Vaimulikud talitused

Me usume, et vaimulikes talitustes kohtuvad Jumala Sõna ja inimese usus avatud süda.


USURISTIMINE on palve ja tõotus pidada puhast südametunnistust. See on sümboolne vana elu mahamatmine ristimisvette, selleks et anda maad uuele elule Kristuses. Jeesuse korraldusel ja varakristliku koguduse eeskujul ristime me vee alla kastmisega - Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse.

 


PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG on seatud kõigile uuestisündinud ja usus ristitud koguduse liikmetele, kelle vahekord Jumala ja kaasinimestega on korras. Püha õhtusöömaaja laud on kogudusele kaetud iga kuu esimese pühapäeva hommikusel jumalateenistusel.


ME KIHLAME JA LAULATAME eeldusel, et pruutpaar usub Jumalasse ja soovib elada kristlikku abielu.
ME ÕNNISTAME LAPSI Jeesuse Kristuse eeskujul usaldades nad Jumala hoidvatesse kätesse.ME VESTLEME JA PALVETAME KÕIGIGA, kes vajavad isiklikku nõuannet või hingehoidu.


ME PALVETAME HAIGETE EEST Jeesuse Kristuse ja algkoguduse eeskujul tehes seda kas üldiselt koos kogudusega või isiklikult käte pealepanemise ja õliga võidmisega (Jak 5,13 - 16).


ME MATAME kõiki lahkunuid Jumala Sõna ja palvega sõltumatult nende usulisest kuuluvusest.


Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia