1. 01.2006 - Ole julge ja vahva!

Ole julge ja vahva! 1. Jaanuar 2007.a.  Jos 1,1-8


Uus aasta seisab meie ees nagu tõotatud maa, mis voolab piima ja mett. Kuid see tuleb kättevõidelda...

1. jaanuar 2007.a.
Joosua 1,1-9


Vahel tundub nagu oleks meie elu sõit tunnelis. Valikuid ei ole, on vaid üks tee! Kuhu? On see surma või elu tee?

Eks seisa uus aasta nagu tõotatud maa meie ees, mis tuleb päev päevalt vallutada ja piima ning mett jooksma panna.

Tekst:

1Ja pärast Issanda sulase Moosese surma kõneles Issand Nuuni poja Joosuaga, Moosese teenriga, öeldes: 2"Mooses, mu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele!
3Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, annan ma teile, nagu ma Moosesele olen öelnud:
4kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hettide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks.
5Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha.
6Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile!
7Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu
Seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed!
8Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!
9Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!"

Seisame uue 2007.a. alguses.
Meie olukord sarnaneb Joosua ja Iisraeli olukorrale:

Uus aasta on nagu vallutamata maa.

MAA tähendas heaolu ja õnnistusi.
Seal leidus kõike, mis eluks vajalik — suurest jõest kuni Frati jõeni.
Tõotused on suuremad, kui me seda usus suudame hoomata.
Looja tõotuste all võime ka uuele aastale minna vastu suuremate lootuste ja ootustega.
Kuid heaolu ja õnnistused pole veel käes — meil tuleb need päev päevalt kätte võidelda. — Just see asjaolu täitis Joosua ebakindluse ja kartusega.
Joosua teadis, et kaananlased elasid kindlustatud linnades. Neil oli hästi organiseeritud sõjavägi ja sõjavankrid. Neil olid väljakujunenud poliitilise elu vormid.

Vahel võib meilegi tunduda nagu oleks kogu heaolu ja võim kellegi teise käes.

Mis on meil uuel aastal välja panna?

Me oleme nagu vaesed nomaadid.

John Naisbitt kirjutas möödunud sajandi 80-ndatel aastatel kaks tänini loetavat raamatut tuleviku megasuundumustest. Ta elab praegu Viinis ja on kirjutanud saamatu: "Mindset", milles käsitleb tuleviku õigeks mõistmiseks vaja minevaid vaimseid hoiakuid.

Mõned pealkirjad sellest raamatust:

1. Samal ajal kui paljud asjad muutuvad, jääb enamus asju samaks.
2. Tulevik peitub olevikus.
3. Vaatle tulevikku nagu puzzlet!
4. Ära jookse ajas nii kaugele ette, et inimesed sind enam ei mõista.
5. Vastupanu muutustele lakkab, kui uue eelised on reaalselt nähtavad.
6. Asjad, mille suhtes me usume, et need juhtuvad üsna pea, juhtuvad enamasti arvatust aeglasemalt.
7. Väga tugev positsioon on sellel, kellel mitte alati pole õigus.

Eriti 7. peatükis kirjeldab ta selle tundeid, kes näeb uut.
Inimesed, kes mõtlevad väga negatiivselt, ei suuda tulevikku vastu võtta. Nad on lausa "futurofoobilised". Kultuuris, kus kõik on rajatud pessimismile, on mõnikord parem elu teatrist lahkuda ja hakata oma enese aeda harima. Seda isegi hallil talvel.

Me ei tea, millised tunded olid täpselt Joosual.
Joosua teadis Kaanani kohta mõndagi, kuid tulevik polnud planeeritav.
Ta ei teadnud veel kaotusest Ai linna juures.
Ta ei teadnud suurest võidust Jeeriko üle ega sellest, et Jumal võib isegi päikese peatada, et vaenlane saaks täiesti löödud...

Kuid Ta ei rajanud oma tulevikku mitte ennetele või tunnetele, vaid Jumala tõotusele:

Jumal ütles Joosuale: "Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!"

Ees seisavad suurimad väljakutsed.
Vana ja tuntud elu kõrbes tuleb maha jätta!
Ainus, mis tuleb uude kaasa, on senised kogemused iseenda ja Jumalaga.

Kogemused aga ütlevad: Tõotatud maa tähendab võitlusi ja tööd.

Küsimusi on palju, kuid ei puud ka vastused:
- Relvad te leiate...
- Ilmastik saab teie jaoks sobiv olema...
- Kaanani linnade omavahelised vastuolud aitavad teil neid võita.
- Te leiate Kaananis inimesi, kes teid aitavad...
- Joosua, Sul saab olema eriliselt peen tunne õigeteks silmapilkudeks..

Jumal ei anna garantiisid. Jumal annab vaid sõna: "nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha."

"Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!"

Kuid Jumal annab uute ülesannete ees ka nõu:
7Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu
Seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed!
8Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!

Selleks, et maad võita, peab Looja seaduse järgi elama.

"Mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!"

Joosua tegi seda ja võitis. 3200 aastat hiljem kirjutatakse Joosua kohta raamatus "Piibli lahingud": "Joosua väejuhiannet kokkuvõtvalt hinnates tuleks ta ajaloo suurte väejuhtide hulgas üsna kõrgele kohale paigutada. Üha uuesti võime me näha tema selget strateegilist taipu..." lk 56

Kuidas on meiega aastal 2007 ?

Kas me suudame meie ees seisvad ülesanded üksnes oma jõust ja tarkusest lahendada?
Või peaksime me uude aastasse astuma koos Jumalaga?

Kõnni Jumala seaduses! Ära kaldu paremale ega vasakule!

See aasta voolab piima ja mett.
Tee tööd ja hinga oma vaevast!

"Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!"


1. jaanuaril 2007.a

Viimased uudised

26. detsember Oodatud ja kardetud jõuluaeg
03. september Oma kooli lipu pühitsemine
10. august Tuleviku ülehindamisest