Johan Huizinga, Keskaja sügis.Varrak 2007

Orig. 1921

 

Lk 27

See pime kirg, millega aeti oma partei, isanda või ka omaenda asja, väljendas osalt ka kaljukindlat, kivikõva õiglustunnet, mis oli omane keskaja inimesele, väljendas vankumatut veendumust, et iga tegu nõuab lõpuks tasumist. Õiglustunne oli veel kolmveerand osas paganlik. Kirik oli küll püüelnud õigusharjumuste leevendamise poole, rõhutades leebust, rahu ja leplikkust, kuid tegelikku õiglustunnet polnud ta sellega muutnud. Vastupidi ta oli seda kõrgendanud, lisades kättemaksuvajadusele viha patu vastu. Patt on tormilisele vaimule nüüd liigagi sageli see, mida teeb ta vaenlane.

 

Lk 37

Erasmus kirjutab 1517. Aasta algul Wolfgang Fabricius Capitole: „Ma pole tõesti nii väga elust sissevõetud, kas siis sellepärast, et ma enda arust olen juba küllalt elanud – ma ju alustan juba oma viiekümne esimest eluaastat – või seetõttu, et ma ei näe selles elus midagi toredat ja meeldivat, mille tagaajamine tasuks end ära inimesele, keda ristiusk on tõeliselt uskuma õpetanud, et neid, kes siin on jõudumööda vagadusele andunud, ootab palju õnnelikum elu. Ometi võiksin hetkel peaaegu tunda isu, et veel lühikeseks ajaks nooreks saada, lihtsalt kuna ma näen lähimas tulevikus otsekui kuldset ajajärku esile kerkimas.“ Siis kirjeldab ta, kuidas kõik Euroopa valitsejad on üksmeelselt ( talle nii kalli) rahu poole kaldunud, ja jätkab: „Mind kallutab kindla lootuse poole see, et mitte ainult korralikud kombed ja kristlik vagadus, vaid ka vääristatud ja ehtne teadus ning kaunid kunstid osalt taas ellu ärkavad, osalt uuesti arenema hakkavad.“

Ja kummalisel kombel: mida lähemal nad seisavad ilmalikule elule, seda süngem on nende meelelaad.

 

Lk. 40

Deschamps ütleb, et maailm on nagu lapsik rauk; algul oli ta süütu, siis pikka aega tark, õiglane , vooruslik ja vapper: Nüüd on ta nõder, vilets ja lõtv, Vana, himur ja tigeda jutuga; Ma näen vaid narre, naisi ja mehi... Lõpp tõesti on ligi... Kõik käib alla...

 

Lk 45

Renessanss tegi end vabaks elurõõmu kui loomu poolest patuse nähtuse hukkamõistmisest, kuid ei tõmmanud veel uut eraldusjoont kõrgema ja madalama elunautimise vahele, tahtes muretult nautida kogu elu. Too kompromiss renessanssi ja puritaanluse vahel, millele tugineb tänapäeva vaimuhoiak, tõi kaasa uue vahetegemise. See oli mõlemapoolne kapituleerumine, misjuures üks tingis endale välja ilu päästmise, teine patu hukkamõistmise.

 

Lk 46

Üksnes ennast vooruse kuube rüütades võis ilu kultuuriks saada.

 

Lk 51

Goethe on ütelnud: „es gibt kein äusseres Zeichen des Höflichkeit, das nicht einen tiefen sittlichen Grund hätte“ (Pole olemas välist viisakusmärki, millel puuduks sügav kõlbeline põhjus/.

 

Ennekõike kirik peab toimima kaunite ja kauakestvate viisakusavalduste vaatelavana.

 

Lk 64-65

Jumal on loonud lihtrahva tööd tegema, maad harima, kauplemisega püsivat leiba teenima, vaimulikkonna usuasjade eest hoolt kandma, kuid aadli on ta loonud vooruste kasvatamiseks ja õigluse ülalhoidmiseks, et ilust kantud olemise tegude ja kommetega teistele eeskujuks olla. Ülima ülesande riigis – kiriku turvamise, usu levitamise, rahva kaitsmise rõhumise eest, üldise heaolu eest hoolitsemise, vägivalla ja türannia vastu võitlemise, rahu kindlustamise – kõik selle omistab Chastellain aadlile. Tõde, vaprus, kõlbelisus ja leebus on aadli omadused.

 

Lk 69

Võrdsuse mõtte pöid juba kirikuisad üle võtnud Cicrolt ja Senecalt. Gregorius Suur oli tulevasele keskajale kaasa andnud mõtte: „Omnes namque homines natura aeqyales sumus“ /me kõik oleme loomu poolest võrdsed inimesed/. Seda oli aina korratud mitmesuguse kõla ja rõhuga, ilma tegelikku evavõrdsust vähendamata. Sest keskaegse inimese jaoks jäi mõtte tuumaks peatne võrdsus surmas, mitte lootusetult kauge võrdsus elus.

 

Lk 76

Üheksa vapra kultus.

Too üheksa sangari rühm – kolm paganat, kolm juuti, kolm kristlast – pärinevad rüütlieepika vallast.

Hektor, Caesar, Aleksander – Joosua, Taavet, Juudas Makabeus – Artus, Karl Suur ja Godefroy de Bouillon.

-         Üheksa vaprat naist.

 

Lk161-162

Aga ükski religioon pole iial olnud täiesti sõltumatu rahvaste ja aegade kultuurist. Just siis kui ta väga suveäänselt valitseb täht-tähelt kirja pandud pühade ürikute põhjal ja kõik seab end näiliselt tema järgi, kui ta „põimub kogu eluga“, avaldab see elu vääramatut mõju temalegi, põimub kokku ka temaga.

Lk 164

See lõpmatuse pidev taandamine lõplikkusele, ime koostlagunemine aatomiteks. Nagu merikarpide kiht laevale, nii kinnitub iga püha müsteeriumi külge väliste usuelementide pundar, mis seda rüvetab. Armulaua imet läbistab kõige kainem ja materiaalsem ebausk, nagu näiteks, et sel päeval, mil missal käidud, ei saa pimedaks jääda või rabandust saada; et sel ajal, mil missat kuulatakse, ei jääda vanemaks. Kirik peab siin püsivalt valvel olema, et Jumalat mitte üleliigselt maa peale ei toodaks.

 

Lk 176

Üks pilt on niisama tõeline ja aukartustäratav kui teinegi, ning seda, et Jumalat tuleb kummardada ja pühakuid üksnes austada, pilt ei õpeta, kui just kiriku õpetus selleks pidevalt ei manitse. Oht, et kujutatu kirevus matab vaga mõtte, oli pühakute austamise valdkonnas suurem ja püsivam kui kusagil mujal.

 

Lk 205

„Vagadus on teatav südameõrnus, mis paneb kergemini sulama vagade pisarates.“ Jumalalt tuleb paluda „igapäevast pisaratega ristimist“, pisarad on palve tiivad, või püha Bernard’i sõnul, inglite vein.

 

Lk 207

Miski pole nii ohtlik kui harimatu vagadus, ütleb Gerson.

 

Lk 219

Üheskoos läbistavad need kolm mõtteviisi – realism, sümbolism ja personifikatsioon – keskaja vaimu otsekui valgusvoog.

... Ükski asi pole liiga madal, et ta ei võiks tähendada ülimat ega teenida tema ülistamist. Kreeka pähkel tähendab Kristust: magus tuum on jumalik loomus, lihav väliskoor on inimloomus ja puine kest nende vahel rist.

 

Lk 227

See on üleküpsuse ja närbumise aeg. Mõtlemine oli saanud liialt sõltuvaks kaemusest, lõppevale keskajale üliväga omane visuaalne kalduvus oli nüüd ülivõimsaks muutunud. Kõik mõeldav oli nüüd plastiliseks või pildiks saanud.

 

Lk 230

Dionysius ütleb, et patustajat petavad kaksteist sõgedust: ta pimestab iseennast, ta langeb kuradi võrku, ta paneb käe enda külge, ta põlgab ära oma rikkuse (vooruse), ta müüb ennast tasuta (samas kui ta ise on ostetud Kristuse vere hinnaga), ta pöördub ära oma truimast armastajast, ta arvab võivat kõikvägevamat trotsida, ta teenib kuradit, ta leiab rahutust, ta avab endale ligipääsu põrgusse, paneb kinni tee taevasse ja valib põrgutee.

 

Patu raskust tuleb mõõta seitsmest vaatepunktist: Jumala, patustaja, aine, asjaolude, eesmärgi, patu enda olemuse ja tema tagajärgede vaatepunktist. Mõned neist punktidest on omakorda jagatud kaheksaks või neljateistkümneks alapunktiks, näiteks teine patt: patt on raskem või kergem vastavalt omandatud heategudele, teadmistele, varasemale voorusele, ametile, pühitsusele, vastupanuvõimele, tõotusele, vanusele. On olemas ka kuus vaimunõrkust, mis tekitavad patuvalmiduse.

 

Lk 240

Kui müstika kultuuri jaoks siiski rikkalikku vilja kannab, siis sellepärast, et ta ronib alati üles ettevalmistavaid astmeid pidi ning alles aegamööda heidab endast maha kõik eluvormid ja kogu kultuuri. Oma vilja kultuuri jaoks annab ta algastmeil, allpool vegetatsioonipiiri. Seal õitseb kõlbelise täiuslikkuse aeg, mida ettevalmistusena nõuab iga nägija: rahu ja leebus, himu allasurumine, lihtsus, möödukus, usinus, tõsidus ja hingestatus. Nii oli see Indias ja nii oli see siin: müstika algtoime on moraalne ja praktiline. Ennekõike on ta tegeva ligimesearmastuse praktika. Kõik suured müstikud ülistasid eelkõige praktilist tegevust.

... Hollandis said peaasjaks müstika saatenähtused: kõlbeline püüdlus, pietism, heategevus ja töökus.

 

Lk 270

Selles kunstis valitseb too horror vacui (tühjuse hirm), mida tohib ehk nimetada lõpule jõudvate ajastute tundemärgiks. ... kaunistus ja ornament ei teeni enam loomuliku ilu ülistamist, vaid nad vohavad sellest üle ja ähvardavad selle lämmatada.

 

Lk 291

Sinise ja rohelise vähest esinemist ei tule, muide, tervenisti seletada värvimeele otsese väljendusena. Kõigi värvide seas oli just sininel ja rohelisel sümboolne tähendus, mis oli eriline, et seetõttu polnud neid riietuse värvidena peaaegu võimalik kasutada. Olid ju nad mõlemad armastuse värvid: roheline kujutas armumist ja sinine truudust.

 

Lk 304

Hiliskeskaja põhijooneks on tema liialt visuaalne iseloom. See on tihedas seoses mõtte atrofeerumisega. Mõeldakse veel üksnes visuaalsetes kujutlustes.

 

Lk 315

On saabunud mõttepaus; vaim on keskaegse hoone lõpuni valmis ehitanud ning kõhkleb väsinult. Kõikjal vaid tühjus ja põud. Maailm paneb meelt heitma; kõik on tagasiminek; hingel lasub sügav rusutus.

 

Lk 343

Tähelepanuväärne on see, et uus on kohal vormina enne kui ta tõesti uueks vaimuks saab.

 

Lk. 352

Juba 12. Sajandil riimib Archipoeta oma vaimukas patutunnistuses muretult: Vana elu ei meeldi, uued kombed meeldivad;/ Inimene näeb nägu, kuid süda on avatud jupiterile./